Bezpieczeństwo radiacyjne – innowacyjny kierunek studiów w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa

Przy okazji kolejnej rocznicy wybuchu w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej pragniemy zwrócić uwagę, jak niezbędne są w naszym społeczeństwie osoby mające rozległą wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie energetyki jądrowej oraz związanego z nią bezpieczeństwa. W odpowiedzi na te potrzeby uruchomiliśmy nowy kierunek na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS – Bezpieczeństwo radiacyjne.

Podczas studiów na tym kierunku zdobędziesz szeroką wiedzę chociażby z zakresu radiochemii, radioekologii, promieniowania jonizującego oraz ochrony radiologicznej. Będziesz mie ć także okazję pracować w nowoczesnych laboratoriach. Posiądziesz umiejętności praktyczne – zaawansowane urządzenia analityczne i diagnostyczne nie będą mieć przed Tobą tajemnic!  W ramach studiów będziesz mógł wybrać jedną z dwóch innowacyjnych specjalności:  

  • Monitoring i ochrona radiologiczna 
  • Zastosowanie promieniowania jonizującego 

Pierwsza specjalność poświęcona jest bezpieczeństwu jądrowemu i ochronie radiologicznej. Zapoznasz się chociażby z zagadnieniami detekcji oraz monitorowania promieniotwórczości. Nauczysz się efektywnie wykorzystywać urządzenia, które służą do wykrywania i analizowania promieniowania. Poznasz również specjalistyczne urządzenia, które wytwarzają oraz emitują promieniowanie. Dzięki tej specjalności zgłębisz prawo atomowe i rodzaje zastosowania radioizotopów oraz radiofarmaceutyków.  

Z kolei wybierając specjalność pn. Zastosowanie promieniowania jonizującego –postawisz na kształtowanie Twoich umiejętności praktycznych. Jeśli więc wiążesz swoją przyszłość z wykorzystaniem promieniowania w technice, przemyśle i energetyce – to jest to właś ciwa dla Ciebie ścieżka kształcenia! Czekają na Ciebie interesujące wykłady z zakresu energetyki jąd rowej, radioizotopowych metod analizy, a także procesów oddziaływania promieniowania z materią. Zmierzysz się z wyzwaniami oraz problemami badawczymi i technicznymi, w których niezmierni e istotne jest zastosowanie promieniowania jonizującego. W ramach zajęć laboratoryjnych z grafiki inżynierskiej nauczysz się projektowania. Poznasz również sposób działania symulatora elektrowni jądrowej. Wiedzę praktyczną zdobędziesz ponadto w pracowni radiochemicznej i pracowni fizyki jądrowej.  

Bezpieczeństwo radiacyjne jest kierunkiem łączącym rozległą wiedzę teoretyczną z niezmiernie istotnymi umiejętnościami praktycznymi. Posiadając dyplom inżyniera będziesz mógł podjąć pracę w wielu instytucjach badawczych, przemysłowych oraz w centrach rozwojowych. Jako inżynier bezpieczeństwa radiacyjnego możesz znaleźć pracę np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, jak również w placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną a prowadzących działalność wymagającą zastosowania promieniowa jonizującego oraz prowadzących monitoring promieniowania. Możesz pracować jako inspektor ochrony radiologicznej w placówkach medycznych, w służbach kontrolno-pomiarowych lub celnych.  

Już dziś postaw na swoją przyszłość i wybierz Bezpieczeństwo radiacyjne !  

Na naszym Uniwersytecie prowadzony jest Monitoring skażenia promieniotwórczego w Lublinie. Detektory naszego układu monitorującego, zainstalowane są na dachu 10 piętrowego budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Rejestrują one kwanty promieniowania γ oraz cząstki naładowane promieniowania kosmicznego przenikające przez metalową obudowę detektora. Zasięg promieniowania γ w powietrzu wynosi od kilku do kilkuset metrów (zależnie od jego energii). Do naszego monitora dociera więc promieniowanie γ nawet z odległych źródeł. Można więc na bieżąco śledzić informacje o radioaktywności i warunkach atmosferycznych w Lublinie.