Kategoria: ważne

Nowy kierunek – Pedagogika resocjalizacyjna (studia I stopnia)

Nowy kierunek – Pedagogika resocjalizacyjna (studia I stopnia)

Drodzy Kandydaci! Prezentujemy wam kolejny nowy kierunek, jaki będzie prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Pedagogika resocjalizacyjna (studia pierwszego stopnia), to pakiet kompetencji pozwalających na budowanie efektywnej relacji oraz pracę wychowawczą i resocjalizacyjną z uczniem, grupa wychowawczą oraz rodzicami. Studia na tym kierunku pozwolą na zdobycie umiejętności z zakresu: kierowania grupą wychowawczą, właściwego reagowania […]

Nowy kierunek – data science

Nowy kierunek – data science

Data Science (studia II stopnia w języku angielskim) Studia z zakresu Data Science mają charakter interdyscyplinarny, który łączy elementy systemu ekonomicznego i technologii IT: człowiek jako część systemu ekonomicznego – otoczenie gospodarcze – konkurencyjność – analizy – innowacje. W ramach studiów realizowane są zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, informatyki, statystyki, odwołujące się do analizy zjawisk […]

Nowy kierunek – italianistyka

Nowy kierunek – italianistyka

Italianistyka (studia I stopnia) Na italianistyce studenci będą mogli nauczyć się od podstaw dwóch języków obcych –  włoskiego oraz francuskiego. Znajomość tych języków obcych stwarza interesujące możliwości zawodowe w kraju i poza jego granicami. Podczas studiów można nabyć praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku włoskim i francuskim, analizy i tłumaczenia dokumentów oraz tekstów […]