Kategoria: ważne

Zapraszamy na III rekrutacyjne Q&A!

Zapraszamy na III rekrutacyjne Q&A!

Jak wziąć udział w dodatkowej rekrutacji? W jaki sposób założyć konto w systemie rekrutacyjnym oraz zapisać się na wybrany kierunek? Co oznaczają komunikaty pojawiające się w systemie? Jak spożytkować czas w trakcie studiów by najlepiej przygotować się do wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy? Na jakie formy wsparcia może liczyć kandydat oraz student?  Na te […]

Stypendia MON dla kandydatów na żołnierzy

Stypendia MON dla kandydatów na żołnierzy

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło program stypendialny dla kandydatów na żołnierzy. Można je otrzymać na kierunkach przydatnych w siłach zbrojnych RP. Wysokość stypendium to 50% kwoty uposażenia zasadniczego żołnierzy (aktualnie jest to 2280 zł brutto). Osoba zainteresowana powołaniem do zawodowej służby wojskowej może wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez […]

Sprawdź kierunki dostępne na Wydziale Artystycznym

Sprawdź kierunki dostępne na Wydziale Artystycznym

Wydział Artystyczny to placówka naukowo-artystyczna z ciągle rozwijającą się kadrą naukową, która obok działalności dydaktycznej prezentuje swoje dokonania twórcze w wielu konkursach i festiwalach plastycznych i muzycznych w kraju oraz zagranicą. Misją Wydziału jest popularyzowanie sztuki oraz działalność edukacyjno-wychowawcza na poziomie wyższej szkoły artystycznej. Pracownicy Wydziału są organizatorami Lubelskiego Forum „SZTUKA-EDUKACJA” oraz współorganizatorami Lubelskiego Forum […]

II tura rekrutacji – składanie dokumentów do WKR

II tura rekrutacji – składanie dokumentów do WKR

Jeśli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia w II turze rekrutacji, w terminie 26-28 lipca dostarcz nam trzy dokumenty w formie papierowej: Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy (znajduje się w zakładce Moje rejestracje / Załączniki), Kserokopię świadectwa maturalnego: – w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz […]

Składanie dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Składanie dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Jeśli jesteś zakwalifikowany do przyjęcia na studia, w terminie 15-21 lipca dostarcz nam trzy dokumenty w formie papierowej: Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy (znajduje się w zakładce Moje rejestracje / Załączniki), Kserokopię świadectwa maturalnego: – w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz oryginał świadectwa […]

Jak zapisać się na kierunek? wprowadzenie danych | wybór kierunku | opłata rekrutacyjna

Jak zapisać się na kierunek? wprowadzenie danych | wybór kierunku | opłata rekrutacyjna

Przypomnijmy jak przejść kolejne kroki w rekrutacji na studia na UMCS. Na stronie startowej znajdują się wszelkie ważne informacje odnoszące się do procesu rekrutacji. Aby rozpocząć rejestracje i zakładanie konta należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. System przenosi do formularza zgłoszeniowego, który należy wypełnić wpisując swój e-mail (jeśli system rozpozna e-mail, nie pozwoli się zarejestrować; jeśli […]

Otrzymałeś wyniki matury? Uzupełnij oceny!

Otrzymałeś wyniki matury? Uzupełnij oceny!

Dokończ rejestrację na studia i dodaj swoje oceny. Aby to zrobić, należy: Wejść do zakładki „Oceny kandydata”.  Wybrać rodzaj dyplomu (nowa matura, stara matura, dyplom licencjata lub inne). Możesz dodać więcej, niż jeden dyplom wybierając „+”.   Do wybranego dyplomu dodać swoje oceny. Pamiętaj by po dodaniu ocen zjechać na dół i kliknąć „Zapisz”.  Pamiętaj, […]

Zadaj nam dziś pytania podczas Q&A!

Zadaj nam dziś pytania podczas Q&A!

Już dzisiaj, tj. 4 lipca br. o godz. 17:00 podczas webinaru dla kandydatów na studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  na facebookowym profilu UMCS odpowiemy na wszystkie Wasze pytania dotyczące rekrutacji.   Spotkają się z Wami nasi specjaliści z Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biura Rekrutacji oraz Centrum Promocji – opowiedzą o naszej uczelni oraz najistotniejszych kwestiach związanych z procesem rekrutacji. Niezwykle istotnym […]

„Talenty na UMCS” – ostatni dzień zgłoszeń

„Talenty na UMCS” – ostatni dzień zgłoszeń

Jeśli jeszcze nie przesłałeś swojego zgłoszenia w nowej edycji „Talentów na UMCS” –  termin aplikowania kończy się dzisiaj równo o północy (30 czerwca br.)! Program skierowany jest do obcokrajowców interesujących się Polską oraz pragnących podjąć tutaj nieodpłatne studia. Na każdym z 13 wydziałów wybrane zostały kierunki, na których odbywanie kształcenia prowadzone będzie bez odpłatności i świadczeń stypendialnych. Masz […]