Kierunki

Kategoria: Kierunki

Najbliższe spotkania stacjonarne z Kandydatami

Najbliższe spotkania stacjonarne z Kandydatami

Kandydaci, już w tym tygodniu będziecie mieli aż cztery okazje do spotkania się z przedstawicielami Naszej Uczelni – zarówno pracownikami, jak i studentami. Poznacie ofertę kształcenia UMCS, różnorodne aspekty życia akademickiego w Lublinie oraz obowiązujące zasady rekrutacji. W trakcie wydarzeń otrzymasz szczegółowe informacje o wydziałach, poszczególnych jednostkach, a także funkcjonujących na UMCS organizacjach studenckich i kołach naukowych. Do Waszej […]

Nieograniczone możliwości geoinformatyki

Nieograniczone możliwości geoinformatyki

W styczniowym numerze „Wiadomości Uniwersyteckich” ukazał się wywiad z dr. hab. Leszkiem Gawrysiakiem z Katedry Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS. Zapraszamy do lektury! Współcześnie ze względu na szybki rozwój nowych technologii, a co za tym idzie – zwiększenie także ich wpływu na branżę geodezyjno-kartograficzną coraz większą popularność zyskuje geoinformatyka, czyli dyscyplina naukowa łącząca nauki geograficzne […]

Gospodarka przestrzenna, czyli praktyka

Gospodarka przestrzenna, czyli praktyka

O co chodzi w tych studiach? „Gospodarka przestrzenna”, kierunek prowadzony przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (właśnie!). O co chodzi w tych studiach? Czy mają one coś wspólnego z ekonomią? Tylko pośrednio. Głównym zadaniem tych studiów jest wykształcenie osób gotowych do sprawnego zarządzania przestrzenią, co obejmuje na przykład: wykonywania analizy przestrzennej w skali […]

Inżynieria nowoczesnych materiałów – studia II stopnia

Inżynieria nowoczesnych materiałów – studia II stopnia

Chcesz zostać Stanisławem Lemem w praktyce? Te studia są właśnie dla Ciebie. Polski pisarz gatunku hard science fiction, autor słynnego „Solarisa”, jeszcze w połowie XX wieku wymyślił wiele z tych urządzeń, z których na co dzień korzystamy. Pamiętacie te urządzenia, na których zapisywano treści odtwarzane na specjalnym urządzeniu?„Książki to były kryształki z utrwaloną treścią. Czytać […]

Geoinformatyka – rekrutacja na studia II st.

Geoinformatyka – rekrutacja na studia II st.

Geoinformatyka to międzyobszarowy kierunek studiów, realizowany przez Wydziały Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki. Z uwagi na praktyczny charakter studiów główny nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności związanych z posługiwaniem się narzędziami (hardware i software) służącymi do pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, zarządzania i publikowania informacji przestrzennej oraz rozwijaniem tych narzędzi. Co […]

Rozpoczęła się zimowa rejestracja na studia II stopnia

Rozpoczęła się zimowa rejestracja na studia II stopnia

Właśnie dzisiaj, tj. 30 stycznia br. rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na wybrane 3-semestralne studia II stopnia na UMCS. Zainteresowani mogą wybrać spośród czterech kierunków: geoinformatyki oraz gospodarki przestrzennej z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, a także fizyki technicznej czy inżynierii nowoczesnych materiałów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Gospodarka przestrzenna to studia […]

Kształtuj i zarządzaj otoczeniem na Gospodarce przestrzennej

Kształtuj i zarządzaj otoczeniem na Gospodarce przestrzennej

Planujesz zdobyć przyszłościowy zawód? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat planowania przestrzeni z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania i udoskonalić swój warsztat? Chcesz dobrze rozumieć zachodzące wokół nas zmiany oraz mieć wpływ na kreowanie nowoczesnych rozwiązań w przestrzeni miast i regionów?Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS jest odpowiednim miejscem właśnie dla Ciebie! Kierunki prowadzone na wydziale mają w […]

Menedżer XXI wieku | studia podyplomowe

Menedżer XXI wieku | studia podyplomowe

Studia przeznaczone są dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla, członków rad nadzorczych i zarządów, prezesów firm, dyrektorów, kierowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.  Uczestnik studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” otrzymuje przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego w różnych branżach i w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, zna najnowsze koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem oraz innowacyjne techniki […]

Fizyka techniczna – kierunek z przyszłością

Fizyka techniczna – kierunek z przyszłością

Kierunek fizyka techniczna to połączenie wiedzy i praktyki. Studenci poznają zaawansowane narzędzia, programy oraz systemy informatyczne, które wykorzystuje się we współczesnej fizyce, technologii czy medycynie. Jest tam miejsce na eksperymenty, poznanie zaawansowanych technik pomiarowych i obsługę specjalistycznej aparatury pomiarowej. Oprócz praktyki poznasz również teorie z klasycznych obszarów fizyki oraz oczywiście – trudno się nie zgodzić […]

Lider zarządzania kryzysowego – studia podyplomowe

Lider zarządzania kryzysowego – studia podyplomowe Obrazek Lider zarządzania kryzysowego

Studia mają na celu przygotowanie kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego do skutecznego i efektywnego zarządzania sytuacjami o charakterze kryzysowym, wywołanych zarówno przez zdarzenia naturalne jak i będące skutkiem niezamierzonej lub celowej działalności człowieka. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kompetencje w zakresie skutecznego reagowania na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnych, a także specjalistyczną wiedzę i umiejętności zarządcze i operacyjne. Studia realizowane w wymiarze […]