Fizyka techniczna – kierunek z przyszłością

Kierunek fizyka techniczna to połączenie wiedzy i praktyki. Studenci poznają zaawansowane narzędzia, programy oraz systemy informatyczne, które wykorzystuje się we współczesnej fizyce, technologii czy medycynie. Jest tam miejsce na eksperymenty, poznanie zaawansowanych technik pomiarowych i obsługę specjalistycznej aparatury pomiarowej. Oprócz praktyki poznasz również teorie z klasycznych obszarów fizyki oraz oczywiście – trudno się nie zgodzić z Einsteinem – elementy matematyki.

To, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia
dają się sformułować za pomocą matematyki
.” Albert Einstein

Profilowanie wykształcenia odbywa się poprzez wybór przedmiotów w ramach trzech bloków zajęć: grupa medyczna, grupa optometrii, grupa ciała stałego. Przedmioty, które znajdują się w programie studiów, możesz sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Fizyka techniczna to kierunek nowoczesny, którego absolwenci mogą wybrać pośród szerokiego wachlarza form zatrudnienia. Fizyk medyczny sprawdzi się w placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią. Eksperci z tej dziedziny pożądani są też w specjalistycznych laboratoriach policyjnych czy instytucjach wojskowych.

Zdobyte umiejętności i wiedza pozwalają absolwentom z łatwością wejść na rynek pracy – to pracodawcy będą szukać Ciebie, a nie Ty ich.

Możliwość zatrudnienia po studiach m.in.:

  • fizyk medyczny,
  • technik aparatury medycznej i przemysłowej,
  • pracownik naukowy,
  • pracownik placówek oświatowych i centrów nauki,
  • pracownik instytucji kontroli i nadzoru nauki oraz kształcenia.