Germanistyka: pozyskaj praktyczne umiejętności językowo-zawodowe

Germanistyka na Wydziale Filologicznym UMCS to kierunek studiów licencjackich i magisterskich. Na studiach licencjackich wprowadziliśmy program studiów o profilu praktycznym, jedyny taki w Polsce, który ma w jak największym stopniu rozwijać i kształcić wszystkie umiejętności językowe, wsparte solidną wiedzą teoretyczną oraz przygotowywać do pracy w przemyśle, administracji, usługach, branży BPO i IT.

Według oficjalnych danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny od wielu lat niekwestionowanym liderem w stosunkach handlowych między Polską i innymi krajami świata są Niemcy, zarówno pod względem eksportu, jak i importu towarów*, w wyniku czego na współczesnym rynku pracy istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników posługujących się biegle specjalistycznym językiem niemieckim. Warunkiem koniecznym dla sprawnej komunikacji pomiędzy partnerami z Polski, Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych jest znajomość języka niemieckiego wykraczająca poza umiejętność komunikacji w życiu codziennym i obejmująca wiedzę z zakresu języków specjalistycznych.

Dlatego program studiów na kierunku germanistyka został stworzony z uwzględnieniem aktualnych trendów i potrzeb rynku pracy. W związku z tym oprócz zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego i zajęć z języka, literatury, realiów, geografii i kultury niemieckiego obszaru językowego oferujemy zajęcia specjalizacyjne. Nasza wykwalifikowana kadra, reprezentowana przez przedsiębiorców, nauczycieli i tłumaczy przysięgłych, prowadzi zajęcia, na których studenci uczą się języka branżowego: prawniczego, ekonomicznego, medycznego, technicznego, urzędowego, handlowego itp., dzięki czemu potrafią tłumaczyć specjalistyczne teksty użytkowe, przygotować i prowadzić niemiecką korespondencję handlową, prowadzić negocjacje, prezentacje i inne formy komunikacji biznesowej.

Nasi studenci pozyskują praktyczne umiejętności językowo-zawodowe, uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez niemieckojęzycznych pracodawców oraz w projektach biznesowo-językowych przegotowanych np. przez Urząd Miasta Lublin. Już na etapie studiów licencjackich studenci mają możliwość odbycia praktyk lub podjęcia zatrudnienia w firmach będących oficjalnymi partnerami Katedry Germanistyki (Genpact, Concentrix, ABC Work, Dr Smile, Yoummday, Sipma S.A., OEX Voice).

Pozwala to studentom na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, rozwijanie kompetencji językowych oraz uzyskanie comiesięcznego dochodu. Warto podkreślić, że partnerzy Katedry Germanistyki dają możliwość zatrudnienia wszystkim naszym absolwentom.

Studia drugiego stopnia na kierunku germanistyka mają profil ogólnoakademicki, co pomaga naszym studentom w pogłębianiu i poszerzaniu wiedzy z języka, literatury i kultury krajów niemieckojęzycznych, jak również w dalszym rozwijaniu umiejętności w komunikacji specjalistycznej. Studenci, którzy interesują się pracą badawczą, mają możliwość prowadzenia projektów z różnych dyscyplin naukowych (językoznawstwa, literaturoznawstwa czy kulturoznawstwa) oraz publikowania w czasopiśmie redagowanym i wydawanym przez Koło Naukowe Germanistów UMCS. Na studiach magisterskich studenci germanistyki mają jedyną możliwość uzyskania pełnych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela na wszystkich poziomach edukacji, co daje gwarancję znalezienia pracy we wszystkich typach placówek edukacyjnych. Specjalizację nauczycielską można również rozpocząć na studiach licencjackich i kontynuować na studiach magisterskich.

Studenci, którzy pragną zostać nauczycielami języka niemieckiego, mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pedagogicznych na językowo-kulturowych warsztatach organizowanych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych przez Koło Naukowe Germanistów.

Autor: dr Konrad Łyjak
Katedra Germanistyki UMCS