Grupa wsparcia dla studentów

Twoje dorosłe życie niesie wyzwania? Zadbaj o siebie i uzyskaj wsparcie od innych, którzy przeżywają podobne problemy
Chcesz znaleźć wsparcie w grupie udzielając go wzajemnie?
Chcesz poznać siebie poprzez doświadczenia innych uczestników?
Chcesz spojrzeć na swoje problemy z innej strony?

Zapraszamy do naszej grupy wsparcia. Grupa skierowana jest do wszystkich studentów mierzących się z problemami wczesnej dorosłości, którzy czują się samotni, niewystarczająco dobrzy, uzależniają swoje samopoczucie od oceny innych osób i obawiają się mówić o swoich potrzebach i emocjach.

Jak się do nas zgłosić?
  1. Wypełnij formularz.
  2. Przyjdź na konsultację kwalifikacyjną do psychologa prowadzącego grupę.
  3. Przyjdź na spotkanie grupowe.

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu. Daty i godziny zostaną ustalone po zebraniu zgłoszeń.
Prosimy o zaznaczenie w formularzu odpowiadających wam godzin.

Grupa wsparcia jest spotkaniem osób, które aktualnie mierzą się z nową dla siebie sytuacją. Daje ona możliwość otrzymania i udzielenia innym wsparcia emocjonalnego, podzielenia się tym, jak dana osoba przeżywa swoją sytuację, co budzi lęk albo niepokój, a co przynosi radość, czerpanie inspiracji do radzenia sobie z codziennością, nawiązania relacji z osobami w podobnej sytuacji życiowej, dzielenia się na  bieżąco doświadczeniem trudu adaptacji do nowej sytuacji, miejsca.

Liczba uczestników grupy to 6-12 osób. Konieczne jest, aby osoby potrzebujące wsparcia chciały w niej uczestniczyć, zdając sobie równocześnie sprawę z realizowanych w ten sposób celów. Grupa jest zamkniętą całością. Zazwyczaj na drugim spotkaniu ustala się ostateczny skład grupy i nie ma możliwości dołączenia do niej w trakcie.

Grupę poprowadzi psycholog Barbara Boroch.

Zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy