Kandydacie! Wybierz swoją karierę

Przed Wami trudne pytania: 
Jak wybrać kierunek studiów?
Jak zdobywać cenne doświadczenie zawodowe?
Jak rozwijać kompetencje przyszłości? Czego oczekują pracodawcy?

W odpowiedzi na nie pomogą Wam konsultacje z doradcą edukacyjnym/zawodowym z Biura Rozwoju Kompetencji.
Nasi pracownicy szukając z Wami odpowiedzi na te pytania, uwzględnią indywidualne predyspozycje, zainteresowania, preferencje osobowościowe, sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz ofertę instytucji edukacyjnych.

Prosimy o telefoniczne lub mailowe ustalanie terminu oraz najbardziej optymalnej dla Ciebie (np. telefon, Skype, MSTEAMS lub inne) formy spotkania.

Doradca Biura Rozwoju Kompetencji:
Izabela Łucjan 
506 005 036
izabela.lucjan@umcs.pl, brk@poczta.umcs.lublin.pl 

Udział w konsultacjach jest bezpłatny.