Metodyka i metodologia pracy socjalnej – rekrutacja na studia podyplomowe

W ofercie rekrutacyjnej studiów podyplomowych pojawiła się nowość: Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (na poziomie licencjackim lub magisterskim) kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Absolwenci kierunku Metodyka i metodologia pracy socjalnej uzyskają uprawniania i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Zostaną przygotowani do pracy w:

  1. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, tj. regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej;
  2. domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, w środowiskowych domach samopomocy i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  3. tworzonych przez siebie instytucjach i organizacjach wspierających osoby wykluczone społecznie oraz w instytucjach rynku pracy oraz w organizacjach pozarządowych.

Dla absolwentów UMCS oraz ich rodzin dostępna jest zniżka

Rekrutacja trwa do 20 marca 2022 roku.