Public relations i zarządzanie informacją na UMCS

Public relations i zarządzanie informacją na UMCS

Kierunek Public relations i zarządzanie informacją to studia stacjonarne I stopnia prowadzone na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Kierunek skierowany jest do pasjonatów mediów i marketingu, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą […]