Poznaj SKNP SmartCity

Poznaj SKNP SmartCity

Kandydaci, studia na UMCS to nie tylko nauka – dzięki kołom naukowym i organizacjom studenckim Uniwersytet naprawdę tętni życiem. Macie okazję poznać je już teraz!

Studenci kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej poszerzają wiedzę dotyczącą planowania i kształtowania przestrzeni, zdobytą podczas dotychczasowego procesu kształcenia. Proces ukierunkowany jest na pogłębienie wiedzy o zjawiskach społecznych i ekonomicznych w przestrzeni geograficznej oraz rozszerzenie i udoskonalenie warsztatu planistycznego. Studia uwzględniają mechanizmy i narzędzia planowania stosowane przez polskie podmioty publiczne, a także instrumenty Unii Europejskiej.

Na kierunku aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe Planistów „SmartCity”:  

  • opracowuje lokalne projekty zagospodarowania przestrzennego różnych terenów i obiektów we współpracy z lubelskim otoczeniem społeczno-gospodarczym, np. terenów wiejskich, stadionów, obszarów przy placówkach edukacyjnych (m.in. projekt zagospodarowania terenu przy ZS w Łomazach oraz SP nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie);
  • prowadzi warsztaty w szkołach na temat projektowania przestrzeni i obsługi programów graficznych – obecnie trwa cykl warsztatów dla szkół ponadpodstawowych „Żywa przestrzeń miejska”;
  • opracowuje projekt Green Human Space, który zakłada m.in. powołanie Międzynarodowego Centrum Transferu Zielonych Technologii i Kompleksu Muzealno-Wystawienniczego, a także rewitalizację terenów zielonych i stworzenie centrów bioróżnorodności w Pszczelej Woli i Osmolicach.

Wszystkich zainteresowanych rozwijaniem wspólnych pasji i budowaniem relacji zapraszamy do naszego grona.
Zachęcamy do śledzenia profili: