Praktyczny wymiar nauki – Wydział Zamiejscowy w Puławach

Jakie nowości czekają na kandydatów na studia podczas tegorocznej rekrutacji na Wydziale Zamiejscowym w Puławach? Poza dostępnymi dotychczas administracją publiczną oraz wychowaniem fizycznym, mogą wybrać również między biobezpieczeństwem czy technikami kryminalistycznymi

Osoby pragnące związać swoją karierę zawodową ze sportem mogą studiować wychowanie fizyczne. Podczas tego procesu zgłębicie wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, ale też pedagogiki i psychologii, etyki, a nawet w niezbędnym wymiarze (i z możliwością samodzielnego profilowania pod kątem planowanej przyszłości zawodowej) prawa i ekonomii. Dzięki temu będziecie mogli podjąć pracę nauczyciela przedmiotu wychowanie fizyczne w szkołach na różnym poziomie kształcenia, prowadzić inne zajęcia ruchowe, pracować w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness itp. lub w jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną.

Kolejnym kierunkiem prowadzonym na wydziale jest administracja publiczna, na której kształci się fachową kadrę zarządzającą, mającą kompetencje niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz w organizacjach publicznych, niepublicznych i społecznych współdziałających z administracją publiczną.

W ofercie Wydziału Zamiejscowego znajdują się nowości – studia licencjackie na kierunku biobezpieczeństwo oraz techniki kryminalistyczne

Wyróżnikiem programu na biobezpieczeństwie jest unikalne połączenie podstawowego modułu biologiczno-chemicznego z fakultatywnymi komponentami z zakresu zarządzania biobezpieczeństwem. Studenci poznają m.in. zasady funkcjonowania służb d.s. bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego, procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach bioterrorystycznych, powodziowych, klimatycznych, i innych. Kierunek kształci specjalistów z zakresu zapobiegania i usuwania zagrożeń dla środowiska naturalnego. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w organach zajmujących się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem czy zarządzaniem kryzysowym. 

Z kolei techniki kryminalistyczne przygotowują przyszłych pracowników laboratoriów wykonujących określone zadania – przede wszystkim na rzecz organów ścigania, ale również innych podmiotów, np. biur detektywistycznych. Absolwenci będą przygotowani merytorycznie do podjęcia pracy funkcjonariuszy służb dochodzeniowo-śledczych Policji, bądź innych organów kontroli legalności czy też wykonywania pracy zawodowej mającej na celu wykrycie sprawcy przestępstwa lub udowodnienie innych faktów na potrzeby procedur sądowych i pozasądowych.

Odmienna lokalizacja oraz specyfika miejsca wiąże się z licznymi korzyściami i możliwościami dla studentów. Wydział mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Marina nad Wisłą. Żacy mają do dyspozycji aulę, sale wykładowe, sale ćwiczeniowe oraz  komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt. Na miejscu panuje kameralna atmosfera – małe grupy ćwiczeniowe umożliwiają bardziej indywidualne podejście prowadzących do studentów i dostosowanie się do ich potrzeb
 

Puławy są ważnym ośrodkiem na przemysłowej mapie Polski, dlatego nasz Wydział Zamiejscowy nawiązał współpracę z lokalnymi zakładami i placówkami medycznymi oraz instytucjami i przedsiębiorstwami. Dzięki temu zajęcia na wszystkich kierunkach prowadzone są przez doświadczonych praktyków, a studenci mogą liczyć na sprawdzenie swojej wiedzy i zdobycie dodatkowych praktycznych umiejętności podczas praktyk odbywanych w interesujących ośrodkach oraz instytucjach, np. Instytucie Nowych Syntez Chemicznych, Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów” SA w Nałęczowie, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Celejowie, Klubie Sportowym Wisła Puławy czy Urzędzie Miasta w Puławach.

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach, choć niewielki i oddalony do stolicy Lubelszczyzny, ma wyjątkowe atuty. Zlokalizowany w pięknym, klimatycznym mieście nad Wisłą stwarza wspaniałe warunki do nauki i rozwoju. Oferuje innowacyjne i przyszłościowe kierunki kształcenia. Stawia przy tym na praktykę i dba o zapewnienie studentom nie tylko potrzebnej wiedzy, ale także możliwości zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, co pozwala absolwentom wejść na rynek pracy jako specjalistom w wybranych przez nich dziedzinach.