Edytor – zawód wszechstronny?

Edytor – zawód wszechstronny?

Dzisiejsze edytorstwo to rzeczywistość znacznie przekraczająca dawne rozumienie pracy nad przygotowywaniem tekstu do druku. Współcześnie edytor powinien być osobą, która swobodnie funkcjonuje nie tylko jako redaktor i korektor tekstów, ale także jako ktoś, kto potrafi przeprowadzić często bardzo skomplikowany proces publikacji – od wstępnej redakcji, adiustacji i korekty przez projektowanie graficzne po umiejętną promocję w rozmaitych dostępnych dziś kanałach komunikacji społecznej.

W zawodzie tym ceniona jest dziś wszechstronność. Dobrze, by edytor wiedział zarówno, jak wydać odnaleziony gdzieś w archiwum nieznany tekst wybitnego twórcy, a jednocześnie potrafił dostrzec potencjał tkwiący w nadesłanym do wydawnictwa kryminale czy romansie napisanym przez nieznanego autora czy także odpowiednio zredagować folder promocyjny.

Studia magisterskie (II stopnia) na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne starają się wyjść naprzeciw takim potrzebom. Dają one możliwość uzyskania pogłębionej wiedzy i doskonalenia umiejętności związane z przygotowywaniem, redagowaniem i opracowywaniem publikacji, zarówno cyfrowych, jak i tradycyjnych. Dzięki bardzo szerokiej ofercie zajęć (wśród których sporą część stanowią zajęcia praktyczne) absolwent może zdobyć kompetencje umożliwiające mu podjęcie pracy w wydawnictwach, portalach internetowych, w działach komunikacji, promocji firm i instytucji.

W trakcie studiów e-edytorskich student wprowadzony zostanie w tajniki prowadzenia procesu wydawniczego, projektowania książek, opracowywania stron internetowych, sposobu funkcjonowania i poruszania się w świecie nowych mediów, sposobów pracy nad krytycznymi edycjami dzieł literackich. Na studiach drugiego stopnia nacisk położony jest nie tylko na doskonalenie warsztatu redaktora i korektora, ale także na budowanie wiedzy i umiejętności, pozwalającego na łatwe poruszanie się w świecie rozmaitych publikacji, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych.

Obok zatem zajęć dotyczących zasad konstruowania tekstów, poprawności językowej, współczesnych praktyk edytorskich, typografii, metod i procesu pracy nad książką, prawnych aspektów procesu publikacji student będzie miał możliwość uczestniczenia w zajęciach dotyczących szeroko pojętej sfery komunikacji społecznej (obejmujących także media cyfrowe i społecznościowe), sposobów budowania i promowania stron internetowych, opracowywania plików graficznych, warsztatu edytora w językach obcych. Oferta zajęć obejmuje także elementy projektowania graficznego, problematykę związaną z estetyką książki i publikacji internetowych, a także kulturowe konteksty e-edytorstwa.

Celem studiów na drugim stopniu e-edytorstwa jest zatem umożliwienie absolwentom zdobycia kompetencji pozwalających na swobodne poruszanie na współczesnym rynku pracy, na którym obok tradycyjnych umiejętności dotyczących sposobów pracy nad książką, równie ważna jest wszechstronność i elastyczność, umiejętność adaptacji i podejmowania nowych wyzwań także w świecie mediów cyfrowych.

Autor: dr hab. Aleksander Wójtowicz, prof. UMCS; dr Jarosław Cymerman (Katedra Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej)