Rekrutacja na inżynierię nowoczesnych materiałów – studia II stopnia

Rekrutacja zimowa

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na 3-semestralne studia II stopnia na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, które rozpoczną się od semestru letniego 2021/22.

Po ukończeniu tego kierunku absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w instytutach badawczych, przemysłowych, centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych. Mogą pracować w placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią. Zdobyta podczas studiów wiedza będzie przydatna także w laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych. Studia przygotowują również do pracy w przemysłach chemicznym i biotechnologicznym oraz wszystkich tych, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą dalej poszerzać swoją wiedzę, prowadzić badania naukowe i kontynuować karierę uniwersytecką na studiach w szkole doktorskiej.

Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczyna się 24 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje