Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2023/2024

Wydział Artystyczny

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Grafika Zobacz Zobacz
Malarstwo Zobacz
Jazz i muzyka estradowa Zobacz Zobacz
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Zobacz Zobacz
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Zobacz Zobacz
Graphic Arts (kierunek prowadzony w j. ang.) Zobacz

Wydział Biologii i Biotechnologii

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Biologia Zobacz Zobacz
Biologia, spec. biologia medyczna Zobacz
Biotechnologia Zobacz Zobacz
Biology, spec. Medical Biology (studia płatne w j. ang.) Zobacz
Sustainability Management (studia płatne w j. ang.) Zobacz
Biology, spec. Molecular Biology (studia płatne w j. ang.) Zobacz

Wydział Chemii

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Chemia, spec. analityka chemiczna Zobacz Zobacz
Chemia, spec. chemia kryminalistyczna Zobacz Zobacz
Chemia, spec. chemia podstawowa i stosowana Zobacz Zobacz
Chemia, spec. chemia środków bioaktywnych i kosmetyków Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
Chemia, spec. chemia w renowacji rzeźbiarskieji architektonicznej Zobacz
Chemia, spec. chemia materiałowa Zobacz
Inżyneria światłowodowa* Zobacz inż.
Chemistry, spec. Material Chemistry (studia płatne w j. ang.) Zobacz

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Analityka gospodarcza Zobacz Zobacz
Ekobiznes Zobacz Zobacz
Ekonomia Zobacz Zobacz
Finanse i rachunkowość Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
Logistyka Zobacz Zobacz Zobacz
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Zobacz Zobacz
Zarządzanie Zobacz Zobacz Zobacz
Business Analytics (j. ang.) Zobacz
Data Science (j. ang.) Zobacz

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Anglistyka Zobacz Zobacz
Architektura informacji Zobacz Zobacz
E-edytorstwo i techniki redakcyjne Zobacz Zobacz
Filologia polska Zobacz Zobacz
Germanistyka Zobacz Zobacz
Hispanistyka Zobacz Zobacz
Italianistyka Zobacz
Kulturoznawstawo Zobacz Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. angielski z niemieckim Zobacz Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. angielski z francuskim Zobacz Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. angielski z rosyjskim Zobacz Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. angielski z hiszpańskim Zobacz Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. angielski z portugalskim Zobacz Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. niemiecki z angielskim Zobacz Zobacz
Logopedia z audiologią Zobacz Zobacz
Polsko-niemieckie studia kulturowe i traslatorskie Zobacz
Portugalistyka, studia portugalsko-brazylijskie Zobacz
Portugalistyka Zobacz
Romanistyka Zobacz Zobacz
Rusycystyka Zobacz Zobacz
Technologie cyfrowe w animacji kultury Zobacz Zobacz
Ukrainistyka Zobacz Zobacz
Intercultural communication in education and the workplace (studia płatne w j. ang.) Zobacz

Wydział Fiolozofii i Socjologii

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka Zobacz
Filozofia Zobacz Zobacz
Kognitywistyka Zobacz Zobacz
Kreatywność społeczna Zobacz
Kreatywność i projektowanie społeczne Zobacz
Migracje i mobilność Zobacz
Socjologia Zobacz Zobacz
Zarządzanie w politykach publicznych Zobacz

Wydział Historii i Archeologii

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Archeologia Zobacz Zobacz
Historia Zobacz Zobacz
Archiwistyka i nowoczesne zarządzenie zapisami informacyjnymi Zobacz Zobacz
Geoarcheologia Zobacz
Geowizualizacja historyczna i archeologiczna Zobacz
Studia śródziemnomorskie – podróże historyczne Zobacz
Turystyka historyczna Zobacz

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Fizyka techniczna Zobacz inż. Zobacz
Inżynieria nowoczesnych materiałów Zobacz inż. Zobacz
Fizyka Zobacz
Informatyka Zobacz Zobacz
Matematyka Zobacz Zobacz
Matematyka w finansach Zobacz Zobacz
Nauczanie matematyki i informatyki Zobacz Zobacz
Nauczanie fizyki i informatyki Zobacz Zobacz
Technical physics (studia płatne w j. ang.) Zobacz inż.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Geografia Zobacz Zobacz
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe Zobacz inż.
Geoinformatyka Zobacz inż. Zobacz
Gospodarka przestrzenna Zobacz inż. Zobacz
Turystyka i Rekreacja Zobacz Zobacz
Tourism management (studia w j. ang.) Zobacz

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Psychologia Zobacz
Animacja kultury Zobacz Zobacz
Pedagogika Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
Pedagogika specjalna Zobacz Zobacz
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz Zobacz
Pedagogika resocjalizacyjna Zobacz Zobacz
Praca socjalna Zobacz Zobacz Zobacz
Rozwój zasobów ludzkich Zobacz Zobacz

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Administracja i zarządzanie publiczne Zobacz
Administracja publiczna Zobacz
Bezpieczeństwo narodowe Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zobacz Zobacz
Nowe media Zobacz
Politologia Zobacz Zobacz
Produkcja medialna Zobacz Zobacz
Public relations i zarządzanie informacją Zobacz
Społeczeństwo informacyjne Zobacz Zobacz
Stosunki międzynarodowe Zobacz Zobacz
International relations (studia w j. ang.) Zobacz Zobacz
IT CYBER SECURITY (studia w j. ang.) Zobacz

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Prawo Zobacz Zobacz
Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
Kryminologia Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
Prawno-administracyjny Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
Prawno-biznesowy Zobacz Zobacz
Prawno-menadżerski Zobacz Zobacz
Prawo międzynarodowe i prawo UE Zobacz

Wydział Biologii i Biotechnologii

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (dzienne)
Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (zaoczne)
Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne)Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Biologia    
Biologia, spec. biologia medyczna     
Biotechnologia    
Biology, spec. Medical Biology
(studia płatne w j. ang.)
     
Sustainability Management (studia płatne w j. ang.)     
Biology, spec. Molecular Biology (studia płatne
w j. ang.)
     

Wydział Chemii

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (dzienne)
Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (zaoczne)
Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne)Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Chemia,
spec. analityka chemiczna
    
Chemia,
spec. chemia kryminalistyczna
    
Chemia, spec. chemia podstawowa i stosowana    
Chemia, spec. chemia środków bioaktywnych i kosmetyków  
Chemia,
spec. chemia
w renowacji rzeźbiarskiej
i architektonicznej
     
Chemia, spec. chemia materiałowa     
Inżyneria światłowodowa*√ inż.     
Chemistry, spec. Material Chemistry
(studia płatne
w j. ang.)
     

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (dzienne)
Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (zaoczne)
Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne)Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Analityka gospodarcza    
Ekobiznes    
Ekonomia    
Finanse i rachunkowość  
Logistyka   
Międzynarodowe stosunki gospodarcze    
Zarządzanie   
Business Analytics
(j. ang.)
     
Data Science
(j. ang.)
     

Wydział Filologiczny

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (dzienne)
Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (zaoczne)
Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne)Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Anglistyka    
Architektura informacji    
E-edytorstwo i techniki redakcyjne    
Filologia polska    
Germanistyka    
Hispanistyka    
Italianistyka    
Kulturoznawstawo    
Lingwistyka stosowana,
j. angielski z niemieckim
    
Lingwistyka stosowana,
j. angielski
z francuskim
    
Lingwistyka stosowana,
j. angielski
z rosyjskim
    
Lingwistyka stosowana,
j. angielski
z hiszpańskim
    
Lingwistyka stosowana,
j. angielski
z portugalskim
    
Lingwistyka stosowana,
j. niemiecki
z angielskim
    
Logopedia
z audiologią
    
Polsko-niemieckie studia kulturowe
i traslatorskie
     
Portugalistyka, studia portugalsko-brazylijskie     
Portugalistyka     
Romanistyka    
Rusycystyka    
Technologie cyfrowe w animacji kultury    
Ukrainistyka    
Intercultural communication in education and the workplace
(studia płatne w j. ang.)
     

Wydział Fiolozofii i Socjologii

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (dzienne)
Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (zaoczne)
Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne)Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka     
Filozofia    
Kognitywistyka    
Kreatywność społeczna     
Kreatywność i projektowanie społeczne     
Migracje
i mobilność
     
Socjologia    
Zarządzanie w politykach publicznych     

Wydział Historii i Archeologii

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (dzienne)
Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (zaoczne)
Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne)Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Archeologia    
Historia    
Archiwistyka
i nowoczesne zarządzenie zapisami informacyjnymi
    
Studia śródziemnomorskie – podróże historyczne     
Turystyka historyczna     

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (dzienne)
Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (zaoczne)
Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne)Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Fizyka techniczna√ inż.    
Inżynieria nowoczesnych materiałów√ inż.    
Fizyka     
Informatyka    
Matematyka    
Matematyka
w finansach
    
Nauczanie matematyki
i informatyki
    
Nauczanie fizyki
i informatyki
    
Technical physics (studia płatne w j. ang.)√ inż.     

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (dzienne)
Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (zaoczne)
Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne)Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Geografia    
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe√ inż.     
Geoinformatyka√ inż.    
Gospodarka przestrzenna√ inż.    
Turystyka i Rekreacja    
Tourism management (studia w
j. ang.)
     

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (dzienne)
Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (zaoczne)
Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne)Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Psychologia     
Animacja kultury    
Pedagogika  
Pedagogika specjalna  
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna    
Pedagogika resocjalizacyjna    
Pedagogika specjalna   
Rozwój zasobów ludzkich     

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (dzienne)
Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (zaoczne)
Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne)Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Administracja i zarządzanie publiczne     
Bezpieczeństwo narodowe  
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna    
Nowe media     
Politologia    
Produkcja medialna    
Public relations i zarządzanie informacją     
Społeczeństwo informacyjne    
Stosunki miedzynarodowe    
International relations (studia w j. ang.)    
IT CYBER SECURITY (studia płatne w j. ang.)     

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (dzienne)
Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
stacjonarne (zaoczne)
Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne)Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Prawo    
Bezpieczeństwo wewnętrzne  
Kryminologia  
Prawno-administracyjny  
Prawno-biznesowy    
Prawno-menadżerski    
Prawo międzynarodowe i prawo UE