Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2023/2024

Wydział Artystyczny

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Grafika Zobacz Zobacz
Malarstwo Zobacz
Jazz i muzyka estradowa Zobacz Zobacz
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Zobacz Zobacz
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Zobacz Zobacz
Graphic Arts (kierunek prowadzony w j. ang.) Zobacz

Wydział Biologii i Biotechnologii

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Biologia Zobacz
Biologia, spec. biologia medyczna Zobacz
Biologia, spec. bioinformatyka Zobacz
Biologia, spec. biologia środowiskowa Zobacz
Biologia, spec. mikrobiologia Zobacz
Biologia, spec. biochemia z biologią molekularną Zobacz
Biotechnologia Zobacz Zobacz
Biology, spec. Medical Biology (studia płatne w j. ang.) Zobacz
Sustainability Management (studia płatne w j. ang.) Zobacz
Biology, spec. Molecular Biology (studia płatne w j. ang.) Zobacz

Wydział Chemii

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Chemia, spec. analityka chemiczna Zobacz Zobacz
Chemia, spec. chemia kryminalistyczna Zobacz Zobacz
Chemia, spec. chemia podstawowa i stosowana Zobacz
Chemia, spec. chemia środków bioaktywnych i kosmetyków Zobacz Zobacz
Chemia, spec. chemia materiałowa Zobacz
Inżynieria światłowodowa* Zobacz inż.
Chemistry, spec. Material Chemistry (studia płatne w j. ang.) Zobacz

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Analityka gospodarcza Zobacz Zobacz
Ekobiznes Zobacz Zobacz
Ekonomia Zobacz Zobacz
Finanse i rachunkowość Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
Logistyka Zobacz Zobacz Zobacz
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Zobacz Zobacz
Zarządzanie Zobacz Zobacz Zobacz
Business Analytics (j. ang.) Zobacz
Data Science (j. ang.) Zobacz

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Anglistyka Zobacz Zobacz
Architektura informacji Zobacz Zobacz
E-edytorstwo i techniki redakcyjne Zobacz Zobacz
Filologia polska Zobacz Zobacz
Germanistyka Zobacz Zobacz
Hispanistyka Zobacz Zobacz
Italianistyka Zobacz
Kulturoznawstawo Zobacz Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. angielski z niemieckim Zobacz Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. angielski z francuskim Zobacz Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. angielski z rosyjskim Zobacz Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. angielski z hiszpańskim Zobacz Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. angielski z portugalskim Zobacz Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. niemiecki z angielskim Zobacz Zobacz
Logopedia z audiologią Zobacz Zobacz
Polsko-niemieckie studia kulturowe i traslatorskie Zobacz
Portugalistyka, studia portugalsko-brazylijskie Zobacz
Romanistyka Zobacz Zobacz
Rusycystyka Zobacz
Technologie cyfrowe w animacji kultury Zobacz Zobacz
Ukrainistyka Zobacz
Intercultural communication in education and the workplace (studia płatne w j. ang.) Zobacz

Wydział Fiolozofii i Socjologii

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka Zobacz
Filozofia Zobacz Zobacz
Kognitywistyka Zobacz Zobacz
Kreatywność społeczna Zobacz
Kreatywność i projektowanie społeczne Zobacz
Migracje i mobilność Zobacz
Socjologia Zobacz Zobacz
Zarządzanie w politykach publicznych Zobacz

Wydział Historii i Archeologii

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Archeologia Zobacz Zobacz
Historia Zobacz Zobacz
Archiwistyka i nowoczesne zarządzenie zapisami informacyjnymi Zobacz Zobacz
Geoarcheologia Zobacz
Geowizualizacja historyczna i archeologiczna Zobacz
Turystyka historyczna Zobacz

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Bezpieczeństwo radiacyjne Zobacz
Fizyka techniczna Zobacz inż. Zobacz
Inżynieria nowoczesnych materiałów Zobacz inż.
Fizyka Zobacz
Informatyka Zobacz Zobacz
Matematyka Zobacz Zobacz
Matematyka w finansach Zobacz Zobacz
Nauczanie matematyki i informatyki Zobacz Zobacz
Technical physics (studia płatne w j. ang.) Zobacz inż.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Geografia Zobacz Zobacz
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe Zobacz inż.
Geoinformatyka Zobacz inż. Zobacz
Gospodarka przestrzenna Zobacz inż. Zobacz
Turystyka i Rekreacja Zobacz Zobacz
Tourism management (studia w j. ang.) Zobacz

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Psychologia Zobacz
Animacja kultury Zobacz Zobacz
Pedagogika Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
Pedagogika specjalna Zobacz Zobacz
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz Zobacz
Pedagogika resocjalizacyjna Zobacz Zobacz
Praca socjalna Zobacz Zobacz Zobacz
Rozwój zasobów ludzkich Zobacz

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Administracja i zarządzanie publiczne Zobacz
Administracja publiczna Zobacz
Bezpieczeństwo narodowe Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zobacz Zobacz
Nowe media Zobacz
Politologia Zobacz Zobacz
Produkcja medialna Zobacz Zobacz
Public relations i zarządzanie informacją Zobacz
Społeczeństwo informacyjne Zobacz
Stosunki międzynarodowe Zobacz Zobacz
International relations (studia w j. ang.) Zobacz Zobacz
IT cyber security (studia w j. ang.) Zobacz

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Prawo Zobacz Zobacz
Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
Kryminologia Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
Prawno-administracyjny Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
Prawno-biznesowy Zobacz Zobacz
Prawno-menadżerski Zobacz Zobacz
Prawo międzynarodowe i prawo UE Zobacz