Limity

Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Limity

W roku akademickim 2020/2021 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych wynosi 26 miejsc, w tym:

1) limit przyjęć niezwiązany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych – 19 miejsc, w tym 4 miejsca dla doktorantów planujących przygotowanie rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej rolnictwo i ogrodnictwo;

2) limit przyjęć związany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych – 7 miejsc.

Zarządzenie Nr 52/2020