Terminy

Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Terminy

Internetowa rejestracja kandydatów do 25 sierpnia 2020 r.

Termin złożenia dokumentów osobiście od 20 sierpnia do 1 września 2020 r. włącznie.

Termin przesłania wymaganych dokumentów lub w przypadku cudzoziemców przesłanie skanów dokumentacji na adres mailowy Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych do 1 września 2020 r. włącznie.

I etap postępowania rekrutacyjnego od 2 do 4 września 2020 r.

II etap postępowania rekrytacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna:

  • 7 września 2020 r. – Ekonomia i finanse; Nauki o zarządzaniu i jakości; Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • 8 września 2020 r. – Nauki o komunikacji społecznej i mediach; Nauki o polityce i administracji publicznej
  • 9 września 2020 r. – Nauki prawne  i Nauki socjologiczne
  • 10 września 2020 r.  – Pedagogika i Psychologia

Ogłoszenie wyników – 14 września 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Szkół Doktorskich
ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin
od godz. 10:00 do 14:00
e-mail: szkoladoktorska@umcs.pl lub magdalena.watrobka@umcs.pl