Turystyka i rekreacja – studia inne, niż się wydaje

Studia na kierunku turystyka i rekreacja pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o tym czym jest turystyka w życiu człowieka, jak ją należy organizować i udostępniać oraz co robić, aby przynosiła oczekiwane efekty, tak dla turysty, jak i jej twórców oraz miejsc, w których się odbywa. Przeczytaj artykuł i przekonaj się, że warto studiować turystykę i rekreację na UMCS.

Turystyka i rekreacja – czyli właściwie co?

Zacznijmy od tego, jak właściwie rozumieć pojęcia, na które składa się nazwa kierunku. „Turystyka to całokształt stosunków i zjawisk związanych z podróżą i pobytem w jakiejś miejscowości osób przyjezdnych, jeśli pobyt nie wynika z motywu osiedlenia się i przez to nie wiąże się z jakąkolwiek działalnością zarobkową (Łobożewicz i Bieńczyk 2001). Turystyka to jak widać zjawisko bardzo szerokie i mogące być ujmowane w wielu kontekstach, co będzie miało miejsce na naszych studiach.

A czym jest rekreacja? Definiowana jest jako „zajęcia, podejmowane w czasie wolnym dla odpoczynku, pomnażania zdrowia, rozrywki i samodoskonalenia, obejmujące wszelkie formy aktywności, nie tylko ruchowe, społecznie aprobowane” (Toczek-Werener 2008).
Turystyka i rekreacja to jak widać, bardzo ważne dziedziny ludzkiego życia.

Zapewniamy kontakt ze specjalistą

Zjawiska towarzyszące turystyce i rekreacji są badane przez naukowców w kontekście geografii społecznej, ekonomii, wpływu na przyrodę. Na Wydziale Nauk o Ziemi Gospodarki Przestrzennej UMCS pracuje wielu specjalistów, zajmujących się turystyką, z którymi będziesz miał kontakt podczas studiów. Zobaczysz więc, jak pracują badacze, jakimi metodami się posługują, a w końcu sam będziesz uczestniczył w badaniach, przygotowując pracę dyplomową.

Co w programie?

Program studiów (I i II stopnia) jest tak ułożony, aby student poznał prawa rynku turystycznego, nauczył się organizowania różnych form turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej, odkrył tajniki pilotażu i przewodnictwa czy spróbował swoich sił w animacji czasu wolnego. Ponadto nauczy się profesjonalnej obsługi klienta i stosowania nowoczesnych systemów rezerwacyjnych. Nie można też zapomnieć o tym, że nasze studia dadzą Ci dużą dawkę wiedzy geograficznej, historycznej, krajoznawczej na temat Polski i świata. Na turystyce i rekreacji  zdobędziesz też podstawową wiedzę z zakresu historii kultury i sztuki.

Czy po tych studiach będziesz zawodowym turystą?

Zdobycie takiej dawki wiedzy na pewno ułatwia zostanie wytrawnym turystą, ale nie jest to główny cel studiów. Kształcimy absolwentów przygotowanych do podjęcia pracy jako menadżer, specjalista w sektorze turystycznym, np. w organizacjach turystycznych, centrach odnowy biologicznej, mediach, serwisach branży turystycznej, podmiotach planujących strategię rozwoju turystyki, administracji, portach lotniczych czy we własnym przedsiębiorstwie. Na tym kierunku studiów jest dużo specjalności do wyboru: na studiach I stopnia (licencjackich) są to m.in. organizacja i obsługa ruchu turystycznego, obsługa ruchu turystycznego na Bałkanach, zarządzanie zasobami turystycznymi oraz hotelarstwo. Z kolei na studiach II stopnia (magisterskich) można dokonać wyboru specjalności takich jak: turystyka dzieci i młodzieży, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji czy zarządzanie w hotelarstwie.

A może zostaniesz „Globtroterem”?

Studia to nie tylko nauka. To możliwość rozwoju intelektualnego, fizycznego, społecznego, poznania miłości, zawarcia nowych przyjaźni, podjęcia pierwszej pracy… można by tak długo wymieniać. Jedną z z ciekawych propozycji jest włączenie się w koła naukowe. Polecamy szczególnie Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Globtroter”, które zajmuje się m.in. tworzeniem akademickiego środowiska skupiającego osoby o wspólnych zainteresowaniach tematyką turystyki i rekreacji; popularyzacją krajoznawstwa, turystyki oraz wartości przyrodniczych; rozwijaniem zainteresowań studentów w zakresie form turystyki. 
Jak robią to studenci „w praktyce”? Sprawdź na Facebooku (facebook.com/globtroterumcs) i Instagramie (@globtroter_umcs).

Co poza nauką?

Każdy student może włączyć się w działalność np. Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów. Uniwersytet zapewnia mnóstwo sposobów na dodatkową aktywność – od Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, przez Akademicki Związek Sportowy UMCS, Zespół Tańca Ludowego im. Stanisława Leszczyńskiego po Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej. UMCS dba o swoich studentów na różne sposoby: pomoc zapewnia Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego i Biuro Spraw Studenckich. Nasza Alma Mater ma rozbudowany system stypendiów i zapomóg. Wisienką na torcie jest to, że budynki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej położone są blisko siebie. Łatwo tu zarówno o lokal gastronomiczny, punkt ksero czy placówkę kulturalną, a całość jest bardzo dobrze skomunikowana z resztą Lublina. Dodajmy, że Miasto Lublin w 2023 roku będzie Europejską Stolicą Młodzieży.

Jak dostać się na studia?

Rekrutacja dodatkowa na studia I stopnia odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Zasady rekrutacji na studia II stopnia: dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Z kolei dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen z oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz oceny z pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji.

Autor: mgr Michał Zembrzycki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej