WMFI – bastion umysłów ścisłych

Wydział organizuje szereg cyklicznych konferencji naukowych, które przyciągają naukowców z całego świata. Pracownicy ogłaszają wyniki swoich badań w najlepszych czasopismach naukowych oraz książkach i monografiach. Zarówno studenci, jak i naukowcy współpracują z ośrodkami krajowymi oraz zagranicznymi z Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, nie tylko tam wyjeżdżając, ale i goszcząc w Lublinie swoich partnerów naukowych. Studenci korzystają też z szerokiej oferty staży i warsztatów naukowych w krajowych i zagranicznych uczelniach i ośrodkach naukowych, a także z rocznych lub semestralnych pobytów na uniwersytetach m.in. w Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus+.

 
Liczna i wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli akademickich czyni możliwym w ramach poszczególnych kierunków studiów prowadzenie wielu atrakcyjnych specjalizacji zwiększających szanse zawodowe absolwentów. Absolwenci kierunków prowadzonych na WMFI mogą rozwijać swoją karierę jako np.: fizycy medyczni, specjaliści branży finansowej, specjaliści ds. bezpieczeństwa IT, nauczyciele matematyki, fizyki czy informatyki, pracownicy instytucji kontroli i nadzoru nauki. 

Wyruszcie na wirtualną wycieczkę by przyjrzeć się bliżej przestrzeniom WMFI. Studenci oprowadzą Was zarówno po pracowniach, laboratoriach, jak i bibliotece. Podczas rozmów zaproszonych gości dowiecie się więcej o specyfice kształcenia na wydziale oraz licznych możliwości rozwoju osobistego i zdobywania doświadczenia.