Wygraj bezpłatne studia – konkurs „Talenty na UMCS” dla obcokrajowców

Od 8 maja br. na UMCS rusza nowa edycja programu skierowanego do obcokrajowców interesujących się Polską oraz pragnących podjąć nieodpłatne studia. Na każdym z 12 wydziałów wybrane zostały kierunki, na których odbywanie kształcenia prowadzone będzie bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.

Program dotyczy przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim w roku akademickim 2023/2024. Młodzi ludzie w ramach projektu mogą podjąć oraz odbyć kształcenie bez odpłatności i świadczeń socjalnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie postępowania konkursowego przeprowadzonego przez komisję konkursową.

W postępowaniu konkursowym mogą brać udział cudzoziemcy, którym nie przysługuje prawo do bezpłatnego kształcenia na polskich uczelniach.

Korzyści wynikające z udziału w programie:

  • brak odpłatności za odbywanie procesu kształcenia;
  • udział w spotkaniach integracyjnych z organizacjami studenckimi;
  • możliwości rozwoju w organizacjach studenckich obejmujących niemal każdą dziedzinę życia;
  • możliwość współorganizacji wydarzeń tematycznych poświęconych krajowi pochodzenia czy obszarowi zainteresowań;
  • udział w studenckich social mediach;
  • poradnictwo i wsparcie psychologiczne, edukacyjne i zawodowe;
  • udział w szkoleniach rozwijających kompetencje społeczne i zawodowe organizowanych przez Biuro Rozwoju Kompetencji;
  • możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań w organizacjach tematycznych działających w Lublinie;
  • korzyści związane z „Programem Absolwent”.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są w języku: