Za nami webinar ogólnouniwersytecki w ramach Drzwi Otwartych UMCS 2022

21 marca br. odbył się webinar ogólnouniwersytecki, który zapoczątkował cykl wydarzeń onlinie ukazujących możliwości i potencjał dydaktyczny Uniwersytetu. Inicjatywa ma na celu m.in. prezentację oferty kształcenia wszystkich wydziałów UMCS. Wyjątkowy program pozwoli kompleksowo poznać naszą Uczelnię.

Cykl webinarów zainaugurowała rozmowa z Rektorem, prof. Radosławem Dobrowolskim:  Jesteśmy uczelnią dużą, a jednocześnie kompaktową jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzeni – wszystkie wydziały i jednostki organizacyjne Uniwersytetu znajdują się na relatywnie małej przestrzeni. Położenie i zwarta zabudowa kampusu sprawia, że wszędzie jest blisko – dokładnie taka idea przyświecała nam przy projektowaniu czy rewitalizacji Miasteczka Akademickiego UMCS  zaznaczył Rektor. — Fakt, że jesteśmy jedną z największych uczelni w Polsce, a na pewno największą po tej stronie Wisły oznacza, że oferta dydaktyczna Uczelni rokrocznie odpowiada na potrzeby tysięcy kandydatów na studia  podkreślił.  Chciałbym zapewnić wszystkich kandydatów, że podejmą tutaj studia to niezależnie od wybranego kierunku będą mieli możliwość rozwoju zarówno swoich pasji i zainteresowań badawczych, jak i pozanaukowych. (…) Kulturę akademicką i sport akademicki mamy na naprawdę najwyższym poziomie w skali kraju  dodał.

Następnie głos zabrała prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Dorota Kołodyńska, która zachęciła tegorocznych maturzystów do podjęcia studiów na naszej Uczelni:  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest miejscem posiadającym wyjątkową atmosferę. Zapraszamy do nas, bo mamy pewność, że zdobędziecie Państwo tutaj wiedzę na wymarzonym kierunku studiów. Będziecie mogli jednocześnie rozwijać swoje pasje, jak i miło spędzać czas.

Z kolei pełnomocnik Rektora ds. studenckich, Justyna Rokita-Kasprzyk omówiła zakres działalności Biura Spraw Studenckich oraz kwestie związane z licznymi stypendiami dostępnymi dla studentów już od pierwszego semestru kształcenia. Poruszyła również temat pozostałych form wsparcia materialnego.

Monika Piątek z Biura Rekrutacji UMCS opowiedziała widzom o procesie rekrutacji na studia oraz przybliżyła ofertę edukacyjną:  1 kwietnia br. rusza rekrutacja na studia na Uczelni, a na portalu www.rekrutacja.umcs.pl znajdują się wszelkie sprawdzone i niezbędne informacje dotyczące tego procesu. Aplikanci mogą wybierać spośród ponad 80 kierunków na 12 wydziałach znajdujących się w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach  powiedziała Piątek. W nadchodzącym roku akademickim 2022/2023 proponujemy kandydatom nowe kierunki prowadzone zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim:  Na pierwszym stopniu będą to techniki kryminalistyczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, biobezpieczeństwo, natomiast na drugim e-edytorstwo i techniki redakcyjne. Z kolei dla osób chcących studiować w języku obcym Business Analitics oraz Technical Physics.

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów podczas webinaru reprezentowała Paulina Jamrozik, wiceprzewodnicząca organizacji. Jamrozik opowiedziała o licznych działaniach prowadzonych przez ZUSS, w tym wydarzeniach kulturalnych:  Z okazji Dnia Kobiet zorganizowaliśmy koncert Piotra Cugowskiego połączony z warsztatami Chatki Kobiet, a w planach mamy już powrót do Lubelskich Dni Kultury Studenckiej.

Izabela Pastuszko, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów Chatka Żaka zaznaczyła jak znaczącą rolę na mapie kulturalnej Polski i miasta pełni obiekt:  Chatka Żaka to miejsce unikatowe, gdzie działają media akademickie oraz szeroko rozumiana kultura. Ułożyliśmy sześć linii programowych: ruch, dźwięk, kadr, słowo, lifestyle, visual art i poruszamy się w tych wszystkich obszarach. Nie ma w Polsce drugiego miejsca, które zajmuje się kulturą studencką i mediami akademickimi w tak kompleksowy sposób jak my  podkreśliła dyrektor Pastuszko.  Mam nadzieję, że przyszli studencki przyjdą do nas i sami sprawdzą jak wiele możliwości się tu koncentruje. Chatka Żaka to również miejsce praktyk studenckich, staży i wielu długofalowych projektów.

Rafał Walczyk, prezes AZS UMCS Lublin opowiedział, m.in. o programie „Najlepsi z Najlepszych! 4.0.”, programie dwutorowej kariery czy sekcjach sportowych:  Skupiamy blisko 40 sekcji sportowych – zarówno akademickich, jak i wyczynowych. Studenci mogą rozwijać się praktycznie w każdej dyscyplinie sportu  zapewnia Walczyk.  Możemy pochwalić się również osiągnięciami dwóch naszych członkiń, które są medalistkami Igrzysk Olimpijskich. W tym roku akademickim utworzyliśmy również sekcje z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, a wszystkie obiekty są dostosowane pod względem architektonicznym.

W trakcie trwania webinaru istniała możliwość rozmowy z pracownikami oraz zadawania pytań na chacie na żywo.

Webinar dostępny jest na uniwersyteckim profilu na Facebooku oraz kanale YouTube.

Zapraszamy na kolejne wirtualne spotkania!

W każdy poniedziałek, środę i piątek o godz. 17:00 na naszym profilu na Facebooku!

Centrum Promocji UMCS we współpracy z Akademickim Centrum Kultury i Mediów Chatka Żaka oraz TV UMCS zrealizuje 14 wirtualnych spotkań z pracownikami naukowymi oraz studentami Uczelni. Wirtualne spotkania i rozmowy prowadzi student współpracujący z TV UMCS – Michał Częstochowski.