Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Список документів

Kwestionariusz osobowy (анкета-заявка), згенерована із системи онлайн-реєстрації кандидатів.

Згода від батьків на навчання (лише для неповнолітніх студентів) - https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/0711/113959-oswiadczenie-rodzica.pdf

На навчання I рівня (бакалаврат)– апостильований атестат чи інший документ, що дає право вступати до вищих навчальних закладів у державі, – із доданим завіреним (присяжним) перекладом на польську мову.

На навчання II рівня (магістратура) – додатково – апостильований диплом чи інший документ про закінчення вузу, що дає право вступати на другий рівень навчання у вузи – перекладений на польську мову та завірений присяжним перекладачем.

Ксерокопія сторінки паспорта з особистими даними та візи або виду на проживання чи іншого документу, що підтверджує право на перебування на території Республіки Польща (оригінал показати).

Медична довідка про відсутність протипоказань для навчання (стосується навчання на напрямках, що мають експериментальний характер).

Ксерокопія страхового полісу на час навчання в Польщі (осіб з Картою Поляка це не стосується, так як вони будуть застраховані університетом).

Підтвердження знання польської мови, а саме:

– закінчений річний підготовчий курс польської мови, для осіб, що планують навчатись в Польщі, закінчений в відповідному осередку, визначеному Міністром вищої освіти або

– сертифікат знання польської мови як іноземної, виданий Державною Комісією Польської Мови або

– підтвердження з УМКС, що кандидат має такий рівень знань польської, котрий дозволяє йому розпочати навчання польською (он-лайн тест для осіб з картою поляка чи розмова по Скайпу для осіб на платне навчання) або

– закінчена школа в Польщі чи закордоном, де навчання проводилось польською мовою або закінчений вуз в Польщі.

Ксерокопія Карти Поляка чи іншого документу, що дає право на безкоштовне навчання (оригінал показати).

Одна актуальна фотокартка відповідно до вимог, які ставляться при видачі посвідчення особи (позиція фронтальна) 3,5 x 4,5 cм.

Підтвердження оплати рекрутаційного внеску.