Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Інші стипендіальні можливості

 СТИПЕНДІЇ NAWA

Зі стипендіями для закордонних студентів, що пропонує Національна Агенція Академічних Обмінів можна ознайомитись тут https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni  

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА МЕРА МІСТА ЛЮБЛІН

Стипендіальна програма мера міста Люблін спрямована до студентів I та II рівня навчання  та докторантури, стаціонарної форми навчання, які в останні два навчальні роки до подачі заявки на стипендію, займалися науковою або художньою діяльністю, яка сприяла розвитку міста Люблін та регіону або внесли значний внесок у розвиток науки.

Стипендія може бути надана одній людині: один раз протягом навчання на бакалавраті або магістратурі (першого або другого ступеня або 5-ти річній магістерській навчальній програмі); один раз протягом навчання на докторантурі.

Детальна інформація:http://www.lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/#id_1

СТИПЕНДІЯ ТОВАРИСТВА “WSPÓLNOTAPOLSKA” ДЛЯ ПОЛОНІЙНИХ СТУДЕНТІВ
 
Cтипендії Міністерства Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співробітництва з польською еміграцією і поляками за кордоном» з стипендіального фонду ім. Кардинала Стефана Вишинского. Стипендіальна підтримка може поширюватися на студентів бакалаврату, магістратури, аспірантури польського походження.
Стипендія може надаватися у випадку, коли студент не отримує стипендій з інших джерел фінансування. Стипендії надаються терміном на один семестр, з можливістю продовження залежно від успішності.
 
Детальна інформаціяhttp://stowarzyszenie.wspolnotapolska.org.pl/strona/4/Stypendia

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ім. КОСТЯНТИНА КАЛИНОВСЬКОГО

Стипендіальна програма ім. Костянтина Калиновського Уряду Республіки Польща – це найбільша в Європі програма підтримки молодих білорусів, які не можуть навчатися в Білорусі через свої політичні переконання.

Стипендії виплачуються до закінчення навчання, проте не більше 5 років, виключно під час перебування в Польщі. Вони призначаються на витрати, пов’язані з утриманням, проживанням, обов’язковою страховкою стипендіата, візами і видом на тимчасове проживання.
Детальніша інформаціяwww.studium.uw.edu.pl/kk 

ВИШЕГРАДСЬКА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА(VisegradScholarshipProgram)

Вишеградська стипендіальна програма створена для на­дан­ня фінансової підтримки і спрощення процедури ака­де­міч­них об­мі­нів студентів та молодих науковців з країн як Више­град­сь­кої четвірки, так і прикордонних з ними країнами.
Особливість програми полягає в тому, що студенти, аспі­ран­ти та молоді науковці самі обирають університет для нав­чан­ня чи проведення досліджень в одній з країн Вишеградської чет­вірки.
Вишеградська стипендіальна програма спрямована на під­трим­ку:

  • відмінників навчання. Стипендія призначена для ук­ра­їн­ських студентів   будь-якої спеціальності, які щонайменше 4 семестри провчилися у вищому навчальному закладі, роз­ташованому на території України.;
  • молодих науковців з країн Вишеградської четвірки з дип­ло­мом магістра, яким на день подачі заявки ще не ви­пов­ни­лось 35 років;
  • молодих науковців віком до 35 років з Албанії, Білорусі, Боснії та Герцоговини, Хорватії, Грузії, Македонії, Мол­до­ви, Чорногорії, Росії, Сербії та України, які планують нав­ча­тись або проводити дослідження в одному з  уні­вер­си­те­тів країн Вишеградської четвірки.

Стипендії для навчання/проведення досліджень трива­ти­муть 5 або 10 місяців. Мак­си­ма­ль­на тривалість стипендії за схемами In-Coming Scholarship та Scholarship Program for Ukrainian Students 20 місяців (4 се­мест­ри).

Детальніша інформація:http://www.visegradfund.org/scholarships 

ПРОГРАМА ОБМІНУ CEEPUS З ЦЕНТРАЛЬНОЮ ТА СХІДНОЮ ЄВРОПОЮ

Програма CEEPUS (Центральноєвропейська програма обміну для навчання в університеті) це багатостороння програма обміну з Центральною та Східною Європою. 
В даний час, програма CEEPUS об’єднує університети з 16 Центрально і Східноєвропейських країн (Албанія, Австрія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Угорщина, Македонія, Молдова, Чорногорія, Польща, Румунія, Сербія, Словацька Республіка і Словенія, Приштина/Косово також бере участь) в рамках системи, що складається принаймні з трьох вищих навчальних закладів, з принаймні двох різних договірних країн.
Обмін студентами в рамках програми CEEPUS триває 3-10 місяців. Студенти, що поступають за програмою, звільняються від оплати і отримують повноцінний грант від приймаючої країни, розмір якого залежить від витрат на проживання в країні. Для того, щоб мати право на стипендію, студенти обміну повинні бути громадянами країн, що беруть участь в програмі CEEPUS, або країни ЄС/Європейської економічної зони.
Детальна інформаціяhttp://www.ceepus.info 

СТИПЕНДІЯ ІМ. СТЕФАНА БАНАХА

Стипендія для громадян країн-членів «Східного Партнерства», уможливлює безплатне навчання на магістратурі та аспірантурі в галузі точних, природничих, технічних, лісівничих, ветеринарних, економічних наук і європеїстики/європейського права. Для кандидатів, які

  • захистили ступінь бакалавра (не пізніше ніж три роки тому) або навчаються на останньому році бакалаврату;
  • завершили магістратуру або відповідний магістратурі рівень навчання (не пізніше ніж  три роки тому) або навчаються на останньому році магістратури чи відповідному магістратурі рівню навчання  (в випадку жителів країн, в яких не має бакалаврату в системі вищої освіти);
  • володіють польською мовою на рівні, який дозволяє навчатися в Польщі.

Детальна інформація:https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha

СТИПЕНДІЯ ІМ. КШИШТОФА СКУБІШЕВСЬКОГО
(
FundacjaimKrzysztofa Skubiszewskiego)

Стипендія першого міністра закордонних справ незалежної Польщі для кандидатів з Центральної Європи, Балкан, Балтії, Східної Європи, Росії, Центральної Азії та Кавказу.
Стипендія надає можливість проходження стажу з таких дисциплін як: правознавство, політологія та сучасна історія. Мета полягає у сприянні демократії, прав людини і верховенства закону.
Стипендія призначена для осіб, які мають вищу освіту або мають значні наукові досягнення, для осіб, які показують високі досягнення на благо суспільства.

Детальніша інформаціяhttp://www.studium.uw.edu.pl/?content/65 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА SEMPER POLONIA 

Стипендіальна програма SEMPER POLONIA для молодих людей польського походження, які навчаються у країнах їх проживання.
Мета стипендіальної програми:

  • підтримка освітніх  дій поляків і осіб польського походження, які проживають за межами польського кордону;
  • використання освічених, добре підготовлених молодих людей польського походження, їхній досвід у розвитку польських культурних та економічних досягнень, розвиток контактів між Польщею та країнами їхнього проживання.

Детальніша інформаціяhttp://www.semperpolonia.pl/programy-fundacji/stypendia-semper-polonia/article/stypendia-semper-polonia/

СТИПЕНДІЯ ІМ. СТАНІСЛАВА ГРАБСЬКОГО

Стипендії для студентів, що навчаються на економічних спеціальностях і походять з колишнього Радянського Союзу. Умови участі в програмі:походження з країн колишнього СРСР;польське походження; потрібно бути слухачем економічної спеціальності в польському університеті. Стипендіальну програму фінансує Національний банк Польщі.

Детальніша інформація: https://www.stypendium.eu/