Zarządzanie w politykach publicznych – 6 kierunków na Wydziale Filozofii i Socjologii

Administracja publiczna nie musi być nudna! Jeśli stawiacie na konkretną, rzetelną wiedzę ekonomiczną, prawną, socjologiczną i humanistyczną – ten kierunek jest idealny dla was. Studiując na zarządzaniu w politykach publicznych, pozyskacie umiejętności niezbędne do realizacji zadań wynikających z działalności publicznej, rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania bieżących potrzeb obywatelskich. Będziecie szlifować umiejętności logicznego myślenia, współpracy, skrupulatności i planowania strategicznego.

Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszamy do rekrutacji!

To dynamicznie rozwijający się kierunek studiów przeznaczony dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem. Dyscyplina ta zajmuje się pomnażaniem i dostarczaniem wiedzy i kompetencji niezbędnych do rozwiązywania problemów przez władze publiczne na różnych poziomach ich funkcjonowania.

Uzyskasz umiejętności i kompetencje
 • analizowania procesów zachodzących w przestrzeni społeczno-publicznej
 • zarządzania oraz planowania strategicznego
 • organizacji konsultacji społecznej
 • tworzenia zespołów analitycznych
 • korzystania z technologii informatycznych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań
Perspektywa zatrudnienia
 • administracja publiczna
 • instytucje obywatelskie i biznesowe
 • firmy zajmujące się ewaluacją, tworzeniem strategii, gromadzeniem i analizą danych, edukacją, kulturą oraz ochroną zdrowia
 • sektor pozarządowy
Możliwości rozwoju
 • działalność w kołach naukowych WFiS, praktyki realizowane w różnego typu instytucjach samorządowych i rządowych oraz III sektora
 • współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, TVP oddział Lublin, Urzędem Miasta Lublin, Kuratorium Oświaty w Lublinie
W ofercie przedmiotów m.in.:
 • wprowadzenie do polityki publicznej
 • prawo w politykach publicznych
 • lokalna sfera publiczna
 • zarządzanie strategiczne oraz projekt społeczny
Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studi&oacutew, są zamieszczone na stronach internetowych:

zwpp.umcs.lublin.pl

facebook.com/zwpp.umcs