Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Zasady rekrutacji

Group-1488.svg

Krok 1. Zapoznaj się z ofertą studiów podyplomowych

W zakładce oferta możesz dowiedzieć się więcej na temat efektów kształcenia. wymagań, wysokości opłat i wymaganych dokumentów na danym kierunku studiów.

Group-1489.svg

Krok 2. Załóż konto i uzupełnij wymagane informacje

Należy założyć konto w systemie rekrutacyjnym. Uzupełnij wszystkie dane i upewnij się, że są poprawne. Zapisz się na wybrany przez siebie kierunek. 

Group-1490.svg

Krok 3. Złóż komplet wymaganych dokumentów

W opisie wybranego przez Ciebie kierunku studiów podyplomowych znajdziesz dokumenty, które są wymagane przy rekrutacji. W przypadku każdego kierunku niezbędne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych.

Group-1492-1.svg
Krok 4. Po zakwalifikowaniu na studia postępuj zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od kierownika studiów