Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Szkoły partnerskie

szkoły_partnerskie_880x280_3

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej od 2008 roku realizuje autorski program współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, w ramach którego oferuje Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału uczniów i nauczycieli w specjalnie organizowanych pokazach, warsztatach czy spotkaniach naukowych. 

0
Szkoły Partnerskie UMCS

W przypadku zainteresowania ofertą lub rezerwacji zajęć, bardzo proszę o kontakt – wspólnie ustalimy szczegóły współpracy:

Beata Wielowińska-Pawlak
e-mail: beata.wielowinska-pawlak@mail.umcs.pl
tel. 81 537 57 64