Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Nowości 2023 - studia I stopnia i jednolite magisterskie

  • bezpieczeństwo radiacyjne (stacjonarne, inżynierskie)
  • geowizualizacja historyczna i archeologiczna (stacjonarne, licencjackie)
  • inżynieria światłowodowa (stacjonarne, inżynierskie)
  • socjologia (stacjonarne, licencjackie)
  • geoarcheologia (stacjonarne, jednolite magisterskie)
  • sustainability management (zarządzanie rozwojem zrównoważonym) – studia prowadzone w języku angielskim (stacjonarne, licencjackie)