Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Kontakt studia I stopnia i jednolite magisterskie

witamy na UMCS

Kontakt w dniach i godzinach pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

Wydział

Adres e-mail

 

Numer telefonu

Wydział Artystyczny

wkr.art@mail.umcs.pl

81

537 69 45

Wydział Biologii i Biotechnologii

wkr.bib@mail.umcs.pl

81

537 50 11 

Wydział Chemii

wkr.chem@mail.umcs.pl

81

537 77 50

Wydział Ekonomiczny

wkr.eko@mail.umcs.pl

81

537 78 62
537 78 60
537 78 59

Wydział Filologiczny

wkr.fil@mail.umcs.pl

81

537 26 28

Wydział Filozofii i Socjologii

wkr.fis@mail.umcs.pl

81

537 28 83

Wydział Historii i Archeologii

wkr.hia@mail.umcs.pl

81

537 52 98

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

wkr.mfi@mail.umcs.pl

81

537 62 94

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

wkr.nzgp@mail.umcs.pl

81

537 68 20

Wydział Pedagogiki i Psychologii

wkr.pp@mail.umcs.pl

81

537 63 08

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

wkr.pd@mail.umcs.pl

81

537 60 25

Wydział Prawa i Administracji

wkr.pad@mail.umcs.pl

81

537 77 76

Wydział Zamiejscowy w Puławach

wkr.wzp@mail.umcs.pl

81

888 22 55

wew. 205

Kontakt telefoniczny w godzinach 9:00 – 14:00

Biuro Rekrutacjiplac M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Informacja w języku polskim

tel. +48 81 537 58 70,  +48 81 537 58 80
rekrutacja@umcs.pl 

Informacja w języku angielskim

tel. +48 519 464 828
studyinenglish@umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskimtel. +48 519 464 848 
rekrutacja.ua@umcs.pl
Informacja w języku rosyjskim tel. +48 519 464 848
rekrutacja.ru@umcs.pl

Skype (w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim): 
Rekrutacja UMCS (rekrutacjaumcs)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (rekrutacja-ua)

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin