Kontakt studia I stopnia i jednolite magisterskie

Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Kontakt studia I stopnia i jednolite magisterskie

witamy na UMCS

Kontakt telefoniczny w godzinach 9:00 – 14:00

Biuro Rekrutacjiplac M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Informacja w języku polskim

tel. +48 81 537 58 70,  +48 81 537 58 80
rekrutacja@umcs.pl 

Informacja w języku angielskim

tel. +48 519 464 828
studyinenglish@umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskimtel. +48 519 464 848 
rekrutacja.ua@umcs.pl
Informacja w języku rosyjskim tel. +48 519 464 848
rekrutacja.ru@umcs.pl

Skype (w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim): 
Rekrutacja UMCS (rekrutacjaumcs)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (rekrutacja-ua)

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt w dniach i godzinach pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (w czasie letniej rekrutacji).
Wydział Adres e-mail Numer telefonu
Wydział Artystyczny wkr.art@mail.umcs.pl 81 537 69 45
Wydział Biologii i Biotechnologii wkr.bib@mail.umcs.pl 81 537 50 11
Wydział Chemii wkr.chem@mail.umcs.pl 81 537 77 50
Wydział Ekonomiczny wkr.eko@mail.umcs.pl 81 537 78 62 537 78 60 537 78 59
Wydział Filologiczny wkr.fil@mail.umcs.pl 81 537 26 28
Wydział Filozofii i Socjologii wkr.fis@mail.umcs.pl 81 537 28 83
Wydział Historii i Archeologii wkr.hia@mail.umcs.pl 81 537 52 98
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki wkr.mfi@mail.umcs.pl +48 513 462 420
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej wkr.nzgp@mail.umcs.pl 81 537 68 20
Wydział Pedagogiki i Psychologii wkr.pp@mail.umcs.pl 81 537 63 08
Wydział Politologii i Dziennikarstwa wkr.pd@mail.umcs.pl 81 537 60 25
Wydział Prawa i Administracji wkr.pad@mail.umcs.pl 81 537 77 76