Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Kontakt studia podyplomowe

Zespół ds. studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia​

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin,

mgr Monika Bzowska – Rudaś

tel. +48 81 537 58 45, studia.podyplomowe@umcs.pl

mgr Kamila Pękala

tel. + 48 81 537 58 45, studia.podyplomowe@umcs.pl

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikami kierunków. Dane kontaktowe znajdują się w opisach poszczególnych kierunków.