Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Terminy

→ 1 kwietnia 2023 r.  rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów na studia rozpoczynające się w roku akad. 2023/2024

→ UCHWAŁA Nr XXV w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2023/2024