Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Terminy

  • 17 kwietnia 2023 r. – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • 8 lipca 2023 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
  • 10-13 lipca 2023 r. – egzaminy wstępne na kierunkach, na których szczegółowe zasady je przewidują
  • 14 lipca 2023 r. – ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
  • 17 – 21 lipca 2023 r. – dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
    dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
  • 25 lipca 2023 r. – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
  • 26 – 28 lipca 2023 r. – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

→ UCHWAŁA Nr XXV w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2023/2024

ZARZĄDZENIE Nr 43/2023 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 kwietnia 2023 r.