Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Deklaracja dostępności dotyczy serwisu rekrutacyjnego dostępnego pod adresem www.rekrutacja.umcs.pl.

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 01.02.2021 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 31.03.2021 r.
Oświadczenie sporządzono dnia 01.02.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Zgłaszanie problemów z dostępnością

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas. Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada zespół redakcyjny.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki – poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób.

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do kontaktu:
Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Dom Studencki BABILON
ul. Radziszewskiego 17, pok. 9-10
20-036 Lublin
tel. +48 81 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Godziny konsultacji: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00.