Kandydaci z niepełnosprawnością

Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Kandydaci z niepełnosprawnością

  • Potrzebujesz porady lub szkolenia z zakresu wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz efektywnego uczenia się?
  • Chcesz dowiedzieć się, jak możesz wykorzystać czas studiów?
  • Interesuje Cię, jak Uniwersytet dostosowuje proces dydaktyczny do studentów o różnych potrzebach wynikających ze stanu zdrowia?

UMCS integruje osoby z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim, wyrównuje szanse edukacyjne oraz działa na rzecz likwidacji barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu.

Oferowane formy wsparcia:

Zapraszamy do kontaktu:
Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Dom Studencki HELIOS, pok. 8 lub 9 (parter)
ul. Czwartaków 13
20-036 Lublin
tel. +48 81 537 56 43; +48 81 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Godziny konsultacji: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin