Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Laureaci olimpiad

Kwestię uprawnień lauretów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich przy ubieganiu się o przyjęcie na studia reguluje Uchwała Nr XXIV – 22.22/18, Uchwała Nr XXV – 9.28/21 oraz Uchwała Nr XXV – 15.12/22.

Kandydaci na studia będący laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przed zakończeniem terminu rejestracji internetowej muszą przedstawić zaświadczenie z Komitetu Głównego Olimpiady bezpośrednio na Wydziale, na którym ubiegają się o przyjęcie na studia.