Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Kontakt studia II stopnia

witamy na UMCS

Kontakt telefoniczny w godzinach 9:00 – 14:00

Biuro Rekrutacjiplac M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Informacja w języku polskim

tel. +48 81 537 58 70,  +48 81 537 58 80
rekrutacja@umcs.pl 

Informacja w języku angielskim

tel. +48 519 464 828
studyinenglish@umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskimtel. +48 519 464 848 
rekrutacja.ua@umcs.pl
Informacja w języku rosyjskim tel. +48 519 464 848
rekrutacja.ru@umcs.pl

Skype (w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim): 
Rekrutacja UMCS (rekrutacjaumcs)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (rekrutacja-ua)

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin