Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Studia II stopnia

Nowości 2023 - studia II stopnia

Wydział Artystyczny

Kierunek studiów Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Grafika Zobacz
Jazz i muzyka estradowa Zobacz
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Zobacz
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Zobacz
Graphic Arts (kierunek prowadzony w j. ang.) Zobacz

Wydział Biologii i Biotechnologii

Kierunek studiów Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Biologia Zobacz
Biotechnologia Zobacz
Biology, spec. Molecular Biology (studia płatne w j. ang.) Zobacz

Wydział Chemii

Kierunek studiów Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Chemia, spec. analityka chemiczna Zobacz
Chemia, spec. chemia kryminalistyczna Zobacz
Chemia, spec. chemia podstawowa i stosowana Zobacz
Chemia, spec. chemia środków bioaktywnych i kosmetyków Zobacz
Chemia, spec. chemia materiałowa Zobacz
Chemistry, spec. Material Chemistry (studia płatne w j. ang.) Zobacz

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Analityka gospodarcza Zobacz
Ekonomia Zobacz
Finanse i rachunkowość Zobacz Zobacz
Logistyka Zobacz Zobacz
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Zobacz
Zarządzanie Zobacz Zobacz
Data Science (j. ang.) Zobacz
Technologie cyfrowe w animacji kulturyZobacz

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Anglistyka Zobacz
Architektura informacji Zobacz
E-edytorstwo i techniki redakcyjne Zobacz
Filologia polska Zobacz
Germanistyka Zobacz
Hispanistyka Zobacz
Kulturoznawstawo Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. angielski z niemieckim Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. angielski z francuskim Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. angielski z rosyjskim Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. angielski z hiszpańskim Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. angielski z portugalskim Zobacz
Lingwistyka stosowana, j. niemiecki z angielskim Zobacz
Logopedia z audiologią Zobacz
Romanistyka Zobacz
Intercultural communication in education and the workplace (studia płatne w j. ang.) Zobacz

Wydział Filozofii i Socjologii

Kierunek studiów Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Filozofia Zobacz
Kognitywistyka Zobacz
Kreatywność i projektowanie społeczne Zobacz
Migracje i mobilność Zobacz
Socjologia Zobacz

Wydział Historii i Archeologii

Kierunek studiów Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Archeologia Zobacz
Historia Zobacz
Archiwistyka i nowoczesne zarządzenie zapisami informacyjnymi Zobacz

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Fizyka techniczna Zobacz
Informatyka Zobacz
Matematyka Zobacz
Matematyka w finansach Zobacz
Nauczanie matematyki i informatyki Zobacz

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Kierunek studiów Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Geografia Zobacz
Geoinformatyka Zobacz
Gospodarka przestrzenna Zobacz
Turystyka i Rekreacja Zobacz

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek studiów Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Animacja kultury Zobacz
Pedagogika Zobacz Zobacz
Pedagogika resocjalizacyjna Zobacz
Praca socjalna Zobacz Zobacz
Rozwój zasobów ludzkich Zobacz

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Kierunek studiów Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Administracja publiczna Zobacz
Bezpieczeństwo narodowe Zobacz Zobacz
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zobacz
Nowe media Zobacz
Politologia Zobacz
Produkcja medialna Zobacz
Stosunki międzynarodowe Zobacz
International relations (studia w j. ang.) Zobacz
IT cyber security (studia w j. ang.) Zobacz

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz Zobacz
Kryminologia Zobacz Zobacz
Prawno-administracyjny Zobacz Zobacz
Prawno-menadżerski Zobacz Zobacz
Prawo międzynarodowe i prawo UE Zobacz