Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Terminy

→ 30 stycznia 2023 r. – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023
ZARZĄDZENIE ws. harmonogramu przebiegu rejestracji i rekrutacji na kierunki studiów, na których kształcenie rozpoczyna się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

  • 30 stycznia 2023 r. – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów;
  • 20 lutego 2023 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów;
  • 21 lutego 2023 r. – test kompetencyjny na kierunkach, które go przewidują;
  • 22 lutego 2023 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne na kierunkach, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia;
  • 23-24 lutego 2023 r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów.

→ 1 kwietnia 2023 r. rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów na studia rozpoczynające się w roku akad. 2023/2024