Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Terminy

→ 1 kwietnia 2022 r. rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów;

→ Szczegółowy terminarz rekrutacyjny podany jest w opisie danego kierunku;

→ Zarządzenie nr 28/2022 – harmonogram przebiegu rejestracji i rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023.