Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Cennik

Udział w zajęciach UD UMCS jest odpłatny. Kwota opłaty jest ustalana na poziomie zapewniającym
funkcjonowanie UD UMCS i podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej UD UMCS na 7 dni
kalendarzowych przed rozpoczęciem rekrutacji.