Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Redakcja strony

administratorzy części systemowej

Biuro Rekrutacji UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel. (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
e-mail: rekrutacja@umcs.pl

Treści – Polska wersja językowa

Agnieszka Stańczak
Centrum Prasowe
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 pok. 1606, XVI p.
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 19
agnieszka.stanczak@poczta.umcs.lublin.pl

Treści – angielska wersja językowa

treści – ukraińska wersja językowa

Taras Bondarenko
Biuro Rekrutacji UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 80
bondarenko@umcs.eu