Konsultacje dla kandydatów z niepełnosprawnościami

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego zaprasza kandydatów, studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami na zdalne konsultacje.

Konsultacje będą odbywać się w co drugi czwartek (poniżej daty spotkań) na platformie MS Teams. Podczas spotkań odpowiemy na wasze pytania i opowiemy o oferowanym przez nas wsparciu:

  • pomoc asystenta dydaktycznego,
  • wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu,
  • tłumacz języka migowego,
  • konsultacje psychologiczne,
  • dostępność budynków UMCS.

Możemy również przybliżyć wam działaność współpracujących z nami jednostek: Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” i Centrum Kultury Fizycznej, gdzie prowadzone są zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Jeżeli potrzebujecie tłumacza PJM na konsultacjach, prosimy wcześniej o kontakt:

e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

lub

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego na Facebooku.

Konsultacje będą odbywać się co dwa tygodnie w czwartek, w godzinach 12.00-15.00, na platformie MS Teams.

Link do spotkania

Daty najbliższych spotkań:

19.01.2023 r.
02.02.2023 r.
16.02.2023 r.
02.03.2023 r.
16.03.2023 r.
30.03.2023 r.
13.04.2023 r.
27.04.2023 r.
11.05.2023 r.
25.05.2023 r.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego
DS „Helios” ul. Czwartaków 13 pok. 9
20-036 Lublin
Tel.: (81) 537-58-90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl