Nowe kierunki – nowe perspektywy

Zapraszamy do lektury tekstu na temat nowych kierunków studiów, który ukazał się w czerwcowym wydaniu „Wiadomości Uniwersyteckich”.

1 kwietnia 2022 r. w systemie obsługi rekrutacji rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na studia na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, która potrwa do 8 lipca Nasza Uczelnia posiada bardzo bogatą i różnorodną ofertę kształcenia – kandydaci mogą wybierać spośród 80 kierunków (studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne) realizowanych na 13 wydziałach. Ale to nie wszystko, ponieważ w ramach poszczególnych kierunków przyszli studenci do wyboru mają także blisko 300 specjalności.

UMCS bierze pod uwagę zmieniające się trendy na rynku pracy, dlatego rokrocznie wzbogaca swoją ofertę o nowe kierunki, które pozwalają młodym ludziom nie tylko rozwijać pasje i zainteresowania, ale także zapewniają szerokie perspektywy zawodowe. W rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 znajdują się następujące nowości:
• ekobiznes,
• międzynarodowe stosunki gospodarcze,
• e-edytorstwo i techniki redakcyjne,
• studia śródziemnomorskie – podróże historyczne,
• Technical Physics (fizyka techniczna).

O to, jakie możliwości rozwoju dają nowe kierunki, zapytaliśmy wykładowców, którzy brali udział w ich tworzeniu. Zacznijmy od Wydziału Ekonomicznego, gdzie ruszą aż dwa nowe kierunki: ekobiznes (stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia) oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze (stacjonarne studia I stopnia).

Dr Bartłomiej Twarowski, Katedra Zarządzania:

Absolwenci ekobiznesu będą specjalistami w dziedzinie zarządzania zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw i instytucji. Zostaną przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zgodnie z zasadami zielonej gospodarki.

Trendy edukacyjne w zakresie ekobiznesu są obecne na świecie. Kierunek jest nowatorski na rynku edukacyjnym w Polsce. Pozwala zdobyć kompetencje, na które istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy i będzie ono wzrastać. Wynika to z tego, że systemy gospodarcze, wspierane regulacjami prawnymi, ewoluują w kierunku ochrony środowiska. Do wymogów w tym zakresie będą musiały dostosować się zarówno przedsiębiorstwa, jak i wszelkie instytucje. Dlatego też będą potrzebować profesjonalistów potrafiących zarządzać prośrodowiskowymi aspektami ich funkcjonowania.

Ekobiznes jest kierunkiem praktycznym. Zajęcia praktyczne stanowią ponad 60% przedmiotów. Znaczna ich część będzie prowadzona przez przedsiębiorców oraz specjalistów z lubelskich firm i instytucji. Kształcenie będzie opierało się na symulacjach biznesowych, zgodnie z zasadą learning by doing. Twórcy kierunku gwarantują miejsca praktyk zawodowych wszystkim studentom, a następnie wsparcie w znalezieniu miejsca pracy.

Studia na kierunku ekobiznes będą mieć charakter zrównoważony. Zapewnią unikalną kompilację wiedzy, praktyki, aktywności studenckich, zajęć terenowych oraz wartościowych relacji z przyszłymi pracodawcami.

Dr hab. Paweł Pasierbiak, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej:

Rzeczywistość, w której żyjemy, nieustannie utwierdza nas w przekonaniu, że kraje, przedsiębiorstwa czy gospodarstwa domowe nie funkcjonują w próżni. Przeciwnie, wszystkie te podmioty pozostają w daleko idącej współzależności i nie da się współcześnie efektywnie funkcjonować w bańce rynku lokalnego, regionalnego czy nawet krajowego, bez uwzględnienia perspektywy międzynarodowej. To jest po prostu niemożliwe. Zatem znajomość zjawisk i procesów ekonomicznych, umiejscowienie ich w perspektywie międzynarodowej, a także umiejętne poruszanie się w środowisku międzynarodowym to podstawowy warunek osiągania sukcesu przez kraje, przedsiębiorstwa i ludzi.

Wydział Ekonomiczny UMCS daje możliwość zgłębiania tego rodzaju zagadnień i zdobywania niezbędnych na rynku kompetencji w ramach nowego kierunku studiów – międzynarodowe stosunki gospodarcze. Do zdobycia jest rzetelna wiedza i praktyczne umiejętności z obszaru handlu zagranicznego, funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej oraz funkcjonowania gospodarki i rynków azjatyckich. Zapraszamy!

Wśród proponowanych przez naszą Uczelnię nowości znajduje się także kierunek realizowany na Wydziale Filologicznym, a jest nim e-edytorstwo i techniki redakcyjne.

Dr hab. Aleksander Wójtowicz, prof. UMCS, Katedra Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej:

E-edytorstwo i techniki redakcyjne to stacjonarne studia II stopnia, które są odpowiedzią na intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego. Dynamiczna cyfryzacja gospodarki narzuca konieczność nieustannego rozwijania kompetencji komunikacyjno-informacyjnych, co przekłada się na potrzeby rynku pracy, w którym szczególnie ceniona jest znajomość technologii cyfrowych.

Studia II stopnia na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne przeznaczone są dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w zawodzie e-edytora, edytora oraz w zawodach pokrewnych. Oferta zajęć dydaktycznych w ramach kierunku została dostosowana do współczesnych potrzeb rynku, w którym coraz większą rolę odgrywają kompetencje cyfrowe, będące dziś niezbędnym uzupełnieniem warsztatu redaktora, e-redaktora, copywritera czy webwritera. Podczas zajęć studenci będą uczyć się m.in. jak redagować książki, projektować strony internetowe, opracowywać pliki graficzne i przygotowywać teksty do publikacji w sieci.

UMCS nie zapomniał również o miłośnikach dalekich podróży i zwiedzania ciekawych miejsc, którzy chcieliby przekuć swoją pasję w biznes. Dlatego na Wydziale Historii i Archeologii powstał kierunek o nazwie: studia śródziemnomorskie – podróże historyczne.

Prof. dr hab. Grzegorz Jawor, Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej:

Nowa propozycja dydaktyczna to wynik wieloletnich dyskusji historyków nad wypracowaniem modelu studiów nowoczesnych i dających w perspektywie realne szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy, dlatego jej twórcy odeszli od utartych poglądów w myśleniu o wykorzystaniu wiedzy historycznej w praktyce (odrzucili np. irracjonalne dzisiaj prowadzenie kierunków jak najmniejszym kosztem finansowym).

Student, tytułowy podróżnik historyczny, uczestniczyć będzie w dwóch lektoratach, ale na jeden z nich, prowadzony od podstaw i szczególnie ważny dla profilu studiów – z języka włoskiego, francuskiego lub hiszpańskiego do wyboru – przeznaczono 120 godzin, czyli aż cztery semestry!

W programie znalazły się dwie praktyki zawodowe odbywane w biurach podróży i ośrodkach turystycznych. Na jedną z nich przeznaczono semestr szósty, stąd studia licencjackie wyjątkowo będą trwały siedem semestrów. Wszystko po to, aby zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną zweryfikowali działający w krajach śródziemnomorskich zagraniczni pracodawcy, którzy z powodu napływu naszych turystów są bardzo zainteresowani przyjęciem praktykantów z Polski. Chcemy, aby każdy student skorzystał z takiego specyficznego i rzetelnego egzaminu zawodowego.

Proponowane studia mają charakter wybitnie interdyscyplinarny. Przedmioty zawodowe poprowadzą praktycy z branży turystycznej, a pozostałe zajęcia przypadną historykom, archeologom, geografom i przedstawicielom innych dyscyplin humanistycznych.

W tegorocznej rekrutacji nie zabrało też nowego kierunku oferującego kształcenie w języku angielskim. Mowa oczywiście o Technical Physics (fizyce technicznej), czyli inżynierskich stacjonarnych studiach I stopnia, które będą prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS, Katedra Fizyki Materiałowej:

Za przyspieszającym rozwojem współczesnej techniki i technologii stoi fizyk techniczny – inżynier, który kreatywnie i umiejętnie stosuje wiedzę podstawową do rozwiązywania złożonych problemów praktycznych.

Program studiów oferuje trzy specjalności: fizykę medyczną, fizykę komputerową oraz nowoczesne materiały i techniki pomiarowe – wszystkie ściśle związane z rozwojem nowoczesnych technologii i kształceniem wysoko wykwalifikowanej kadry dla branży medycznej, informatycznej, analitycznej i materiałowej.

Studia Technical Physics to najwyższa jakość kształcenia w nowocześnie wyposażonych laboratoriach studenckich i naukowych. Specjalność medyczna jest dla tych, którzy wiążą swoją przyszłą karierę z placówkami medycznymi, fizyką medyczną, diagnostyką obrazową, terapią. Fizyka komputerowa to modelowanie, programowanie, wizualizacja, optymalizacja procesów, obliczenia kwantowe, interfejsy i sterowanie systemami kontrolno-pomiarowymi – specjalność kształcąca inżynierów branży IT, finansowej, ubezpieczeniowej, analitycznej i technologicznej. Specjalność materiałowa kształci natomiast kadry dla branży fotonicznej, bionanotechnologów, technologów i analityków nowoczesnych materiałów.

Przytoczone wyżej wypowiedzi najlepiej oddają charakter nowych kierunków studiów, które znalazły się w ofercie UMCS na rok akademicki 2022/2023. Każdego, kto chce dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej systemu obsługi rekrutacji: www.rekrutacja.umcs.pl. To specjalna platforma dedykowana kandydatom na studia. Ponadto z myślą o przyszłych studentach na profilu Uczelni na Facebooku została utworzona grupa, dzięki której można poznać bliżej nasz Uniwersytet, a także otrzymać dodatkowe informacje związane z procesem rekrutacji.

Opracowała Magdalena Cichocka