Podyplomowe studium prawa podatkowego – rekrutacja

Zapraszamy na studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji!

Absolwenci podyplomowego studium prawa podatkowego będą gotowi do świadczenia pracy zawodowej wymagającej znajomości przepisów prawa podatkowego, a w szczególności pracy na stanowiskach w urzędach zajmujących się obsługą organów podatkowych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, działach finansowych podmiotów gospodarczych oraz wykonywania zawodu doradcy podatkowego, adwokata lub radcy prawnego. Wiedza zdobyta w trakcie studiów będzie również pomocna osobom, które prowadzą lub planują rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej.

Rekrutacja trwa do 22 marca.

Szczegółowe informacje