Profil praktyczny czy ogólnoakademicki – czym się różnią?

Profil praktyczny czy ogólnoakademicki – czym się różnią?

Kandydaci! Wiedzieliście, że każdy kierunek studiów ma swój profil? W poniższej infografice przedstawiamy Wam, czym charakteryzują się profile praktyczny oraz ogólnoakademicki. 

Profil praktyczny:

  • ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne;
  • zajęcia prowadzone są przez specjalistów z otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni;
  • studenci zdobywają umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne.

Profil ogólnouniwersytecki:

  • ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową;
  • uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności;
  • studenci zdobywają umiejętności i kompetencje społeczne.