Terminy

Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Terminy

Internetowa rejestracja kandydatów do 27 sierpnia 2020 r.

Termin wpłynięcia dokumentów od 20 do 27 sierpnia 2020 r. włącznie.

Termin składania dokumentów osobiście, przesłania wymaganych dokumentów lub w przypadku cudzoziemców przesłanie skanów dokumentacji na adres mailowy Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych do 27 sierpnia 2020 r. włącznie.

Rozmowa kwalifikacyjna:

  • Filozofia i Historia – 4 września 2020 r.
  • Językoznawstwo i Literatura – 7 września 2020 r.
  • Nauki o kulturze i religii oraz Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki – 8 września 2020 r.

Posiedzenie Komisji – 11 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników – 14 września 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Szkół Doktorskich
ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin
od godz. 10:00 do 14:00
e-mail: szkoladoktorska@umcs.pl lub magdalena.watrobka@umcs.pl