Terminy

Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Terminy

25 sierpnia 2020 – zakończenie rejestracji Kandydatów wSystemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkoły Doktorskiej;

31 sierpnia 2020 – posiedzenieKomisji Rekrutacyjnej mające na celu organizację procesu rekrutacji w ramach dyscyplin.

Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami w ramach dyscyplin:

  • 1 września 2020 – Nauki o Ziemi i środowisku i Matematyka
  • 2 września 2020 – Nauki biologiczne
  • 3 września 2020 – Nauki biologiczne
  • 4 września 2020 – Nauki fizyczne
  • 7 wrzesnia 2020 – Nauki chemiczne
  • 8 września 2020 – Nauki chemiczne
  • 10 września 2020 – Rolnictwo i ogrodnictwo

11 września 2020 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu sporządzenia protokołu zbiorczego, którego załącznikiem jest lista rankingowa uczestników postępowania rekrutacyjnego wraz z rekomendacją bądź odmową rekomendacji odnośnie przyjęcia danego Kandydata do szkoły doktorskiej.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Szkół Doktorskich
ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin
od godz. 10:00 do 14:00
e-mail: szkoladoktorska@umcs.pl lub magdalena.watrobka@umcs.pl