Magdalena Drwal

Informacja dla Kandydatów na studia na Wydziale Ekonomicznym

Informacja dla Kandydatów na studia na Wydziale Ekonomicznym

Kandydaci,uprzejmie informujemy, że termin przyjmowania dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na Wydziale Ekonomicznym został przedłużony do 24 września br.WKR będzie przyjmować komplety dokumentów w godz. 9:00–14:00. www.ekonomia.umcs.pltel. (+48) 81 537 54 62 (dostępny […]

Przekształcenie Wydziału Humanistycznego – przypisanie kierunków do nowo powstałych wydziałów

Przekształcenie Wydziału Humanistycznego – przypisanie kierunków do nowo powstałych wydziałów

Kandydaci, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2021 r. Wydział Humanistyczny został przekształcony w Wydział Historii i Archeologii oraz Wydział Filologiczny. Zgodnie z Zarządzeniem nr 78/2021 Rektora Uniwersytetu Marii […]

Dostarczanie dokumentów – studia I stopnia i jednolite magisterskie

Dostarczanie dokumentów – studia I stopnia i jednolite magisterskie

Drodzy Kandydaci,uprzejmie informujemy, że osoby przyjęte na podstawie skanów dokumentów wgranych do systemu rekrutacyjnego i chcące podjąć studia na UMCS powinny dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej trzy dokumenty w formie […]