Kategoria: nowe

Ukrainistyka – „21 kierunków w 21 dni”

Ukrainistyka – „21 kierunków w 21 dni” ukrainistyka

Jeśli interesujesz się językiem, literaturą, historią Ukrainy i chcesz poznać kulturę naszego wschodniego sąsiada – studia ukrainistyczne dają Ci szansę zdobycia wiedzy w tym zakresie. Ukrainistyka UMCS to kierunek, który przygotowuje specjalistów dysponujących kompetencjami językowymi nie tylko w zakresie języka ukraińskiego (poziom C1 ESOKJ), ale także drugiego języka słowiańskiego (poziom A2) i języka zachodnioeuropejskiego (poziom […]

Filologia polska – „21 kierunków w 21 dni”

Filologia polska – „21 kierunków w 21 dni”

Jeśli lubisz czytać, fascynuje Cię język, literatura, kultura i marzysz o pracy, która pozwoli spożytkować te pasje – studia polonistyczne będą najlepszym wyborem. Filologia polska to kierunek dla osób chcących poszerzać swoje horyzonty intelektualne, ciekawych świata w jego aspekcie humanistycznym, łączący wiedzę z różnych dziedzin (literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy na […]

Nowe kierunki studiów

Nowe kierunki studiów

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie posiada bardzo szeroką i różnorodną ofertę kształcenia. Co roku pojawiają się nowe propozycje kierunków studiów tworzone są w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz z myślą o wyposażeniu naszych absolwentów w wartościową wiedzę i cenne umiejętności, które umożliwią im rozwój zawodowy i osiąganie sukcesów. W tym roku w ofercie pojawiło […]

Nowy kierunek – techniki kryminalistyczne

Nowy kierunek – techniki kryminalistyczne zdjęcie odcisku palca

Techniki kryminalistyczne (studia I stopnia)* To również kierunek studiów unikatowy w skali kraju. Pozwoli studentom nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarówno nauk chemicznych i biologicznych, jak i prawnych.Kierunek ma na celu przygotowanie przyszłych pracowników laboratoriów wykonujących określone zadania przede wszystkim na rzecz organów ścigania, ale również innych podmiotów, np. biur detektywistycznych. Absolwenci mogliby również […]

Nowy kierunek – biobezpieczeństwo

Nowy kierunek – biobezpieczeństwo wirus

Biobezpieczeństwo (studia I stopnia)* Kierunek biobezpieczeństwo wyposaży studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, ale także społecznych. Osoby, które wybiorą te studia, poznają zagrożenia biologiczne i chemiczne występujące w środowisku, zasady funkcjonowania służb d.s. bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego, a także procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach bioterrorystycznych, powodziowych, klimatycznych, innych […]

Nowy kierunek – geografia wojskowa i zarządzenie kryzysowe

Nowy kierunek – geografia wojskowa i zarządzenie kryzysowe mapa świata

Geografia wojskowa i zarządzenie kryzysowe (studia I stopnia, inżynierskie) Geografia wojskowa jest kierunkiem unikatowym w skali kraju oraz Europy – jest uruchamiany jako pierwszy o takim charakterze w kraju i drugi w Europie (military geography, University of Deffence, Brno). Umożliwia zdobycie unikalnej w skali kraju i Europy specjalizacji, na którą zapotrzebowanie zgłaszają pracodawcy, zwłaszcza wojsko, […]

Nowy kierunek – data science

Nowy kierunek – data science

Data Science (studia II stopnia w języku angielskim) Studia z zakresu Data Science mają charakter interdyscyplinarny, który łączy elementy systemu ekonomicznego i technologii IT: człowiek jako część systemu ekonomicznego – otoczenie gospodarcze – konkurencyjność – analizy – innowacje. W ramach studiów realizowane są zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, informatyki, statystyki, odwołujące się do analizy zjawisk […]

Nowy kierunek – nauczanie fizyki i informatyki

Nowy kierunek – nauczanie fizyki i informatyki tablica z wzorami geometrycznymi

Nauczanie fizyki i informatyki (studia I i II stopnia) Kierunek nauczanie fizyki i informatyki to jedyne w regionie studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki i informatyki. Są one oparte na nowatorskim i atrakcyjnym programie dostosowanym do standardu kształcenia nauczycieli na poziomie odpowiadającym oczekiwaniom współczesnej szkoły. Kierunek nie tylko stanowi odpowiedź na aktualne uregulowania prawne […]

Nowy kierunek – italianistyka

Nowy kierunek – italianistyka

Italianistyka (studia I stopnia) Na italianistyce studenci będą mogli nauczyć się od podstaw dwóch języków obcych –  włoskiego oraz francuskiego. Znajomość tych języków obcych stwarza interesujące możliwości zawodowe w kraju i poza jego granicami. Podczas studiów można nabyć praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku włoskim i francuskim, analizy i tłumaczenia dokumentów oraz tekstów […]

Nowy kierunek – pedagogika resocjalizacyjna

Nowy kierunek – pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna (studia I stopnia) Studia na tym kierunku wyposażają w kompetencje pozwalające na efektywną pracę wychowawczą i resocjalizacyjną z uczniem/wychowankiem, grupą wychowawczą i rodzicami ucznia. Zapewniają nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kierowania grupą wychowawczą, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia bezpieczeństwa i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych, […]