Certyfikat ELA (European Logistics Association)

Certyfikat ELA (European Logistics Association)

Treści kształcenia realizowane na kierunku Logistyka, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej są zgodne z rekomendowanymi przez ELA (European Logistics Association) programem kształcenia logistyków na poziomie European Junior Logistician.

Wydział Ekonomiczny w wyniku procesu recenzji otrzymał certyfikat potwierdzający, że program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023 na kierunku Logistyka I oraz II stopnia pokrywa 71,75% wymaganych treści wg. ELA.

Posiadanie certyfikatu European Logistician jest uznawane za potwierdzenie posiadania kompetencji zawodowych w obszarze logistyki i stanowi atut ceniony przez pracodawców na rynku pracy. Absolwenci kierunku Logistyka, którzy ukończyli studia I stopnia i spełniają wymagania dotyczące średniej ocen, mają możliwość ubiegania się o certyfikat Candidate European Logistician. Proces wydania certyfikatu odbywa się w Narodowym Centrum Certyfikacji (National Certification Centre) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego, które znajduje się w Wyższej Szkole Logistyki z siedzibą w Poznaniu w Polsce.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE CERTYFIKATU ESL

Uzyskanie certyfikatu Candidate European Logistician przez absolwenta studiów na kierunku Logistyka (I i II stopnia łącznie) możliwe jest po spełnieniu następujących warunków:

Warunek 1:
Student powinien wykazać się średnią ocen nie niższą niż 4,0 z wszystkich przedmiotów (lista przedmiotów) realizujących wymagania zawarte w EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS EQF 4 European Junior Logistician.
Przez wszystkie przedmioty rozumie się osobne oceny z projektu, laboratorium, ćwiczeń i wykładów, jeżeli zostały one wpisane jako realizujące powyższe wymagania w procesie uzyskania akredytacji.

Warunek 2:
Student może złożyć wniosek o certyfikat Candidate w ciągu 5 lat od skończenia studiów (daty obrony).

Warunek 3.
Należy posiadać 3 lata doświadczenia pracy w dziale logistycznym 

Koszty uzyskania certyfikatu:

  • 420 zł – certyfikat European Junior Certificate ważny przez okres 5 lat od skończenia studiów,
  • 900 zł – rozmowa kwalifikacyjna,
  • 655 zł – certyfikat European Junior Certificate (bezterminowy).

Sprawdź wykaz przedmiotów realizowanych w ramach certyfikacji ELA.

Więcej informacji o Europejskim Systemie Certyfikacji Logistyków na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji Logistyków.

Korzyści z uczestnictwa w Europejskim Systemie Certyfikacji Logistyków
  • Certyfikat European Logistician stanowi potwierdzenie kompetencji zawodowych w obszarze logistyki i jest wydawany bezterminowo.
  • Uzyskanie certyfikatu wspiera rozwój i awans zawodowy oraz zwiększa mobilność pracowników logistyki i łańcuchów dostaw w międzynarodowym środowisku.
  • Certyfikat European Logistician wyróżnia specjalistę na rynku pracy, ponieważ jest wysoko ceniony przez przedsiębiorstwa i instytucje administracji publicznej funkcjonujące w krajowych i międzynarodowych łańcuchach dostaw.

Autor: Agnieszka Gryglicka