Rozpocznij studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Rozpocznij studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Wydział Pedagogiki i Psychologii jest największym tego typu wydziałem w Polsce południowo-wschodniej. Posiada aktywną kadrę naukową, która prowadzi wysokiej jakości badania naukowe i działalność dydaktyczną. Stale są modyfikowane i aktualizowane programy nauczania dostosowane do potrzeb rynku pracy, stanowiąc dobrą podstawę efektywnego funkcjonowania absolwentów na rynku pracy, jednocześnie nie tracąc ze swojej akademickości. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej znalazł się na elitarnej liście 16 polskich uczelni, rekomendowanych osobom zainteresowanym studiami psychologicznymi przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Jest to duże wyróżnienie dla Wydziału, ponieważ łącznie uprawnionych do edukacji na kierunku psychologia w Polsce są aż 102 jednostki.

Interesującą działalność mającą na celu uatrakcyjnienie czasu studiów i organizację życia kulturalnego realizuje Samorząd Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Członkowie Samorządu organizują według potrzeb studentów warsztaty, kursy pierwszej pomocy oraz wiele szkoleń. Ponadto Wydział umożliwia studentom uczestnictwo w kołach naukowych. Należą do nich: Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Pedagogów, Studenckie Koło Naukowe „Quaero”, Koło Naukowe Psychologów, Koło Naukowe „Adesse”, Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych, Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących, Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy, Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne: Studencki Teatr Opętanych Pseudo-Artystów STOPA.