Gospodarka przestrzenna, czyli praktyka

O co chodzi w tych studiach?

„Gospodarka przestrzenna, kierunek prowadzony przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (właśnie!). O co chodzi w tych studiach? Czy mają one coś wspólnego z ekonomią? Tylko pośrednio. Głównym zadaniem tych studiów jest wykształcenie osób gotowych do sprawnego zarządzania przestrzenią, co obejmuje na przykład: wykonywania analizy przestrzennej w skali lokalnej i regionalnej, obsługi oprogramowania do projektowania inżynierskiego, formułowania dokumentów planistycznych czy znajomość procedur administracyjnych.

Praktyka, praktyka i praktyka

Znacząca część zajęć na tym kierunku jest przypisana zajęciom kształtującym praktyczne umiejętności. Jak to wygląda… w praktyce? Studiując gospodarkę przestrzenną odbędziesz dziesiątki godzin praktyk zawodowych, a dużo przedmiotów jest prowadzonych przez specjalistów zewnętrznych.

Inżynierka, magisterka

Studia I stopnia w tym przypadku kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera, czyli „osoby mającej wyższe wykształcenie techniczne” (dlatego trwają aż 3,5 roku). Studia II stopnia, na które rekrutacja zwykle zaczyna się na początku semestru letniego, pozwalają na zostanie magistrem, a właściwie magistrem inżynierem, co jest znaczącym atutem na rynku pracy.

Made in AutoCad, czyli jeszcze raz praktyka

Studiując gospodarkę przestrzenną, będziesz wykorzystywać nowoczesne oprogramowanie do projektowania inżynierskiego (AutoCad), graficznego (np. CorelDraw) i programów środowiska Geograficznych Systemów Informacji. Oczywiście, te studia to nie tylko przedmioty praktyczne – w trakcie nauki rozszerzysz swoją wiedzę dot. wiedzy o środowisku, kształtowaniu krajobrazu, zarządzaniu, polityce regionalnej czy ochronie wartości kulturowych.

Optymalne warunki rozwoju

Studia to oczywiście nie tylko sama nauka, ale też… życie. Muszę podkreślić, że  nasza uczelnia dba o studenta w wielu aspektach: finansowym (stypendia), zdrowotnym (opieka psychologiczna), mieszkalnym (domy studenckie), kulturalnym (ACKiM Chatka Żaka), zapewnia pomoc osobom z niepełnosprawnościami, a nawet daje możliwość… wzięcia kredytu. Szczegóły znajdziesz na stronie poświęconej sprawom studenckim.

Chciałbym podkreślić jeszcze inny plus tutejszych studiów – możliwość działania w wielu różnorodnych organizacjach studenckich, takich jak Samorząd Studentów czy koła naukowe. Na Wydziale bardzo aktywnie działa koło naukowe dedykowane studentom kierunku gospodarka przestrzenna. Jest to Studenckie Koło Naukowe Planistów „SmartCity”. Zerknijcie by sprawdzić, co robią!

Zaplanuj sobie przyszłość!

Podsumowując mój tekst, muszę stwierdzić, że gospodarka przestrzenna to studia, które są dobrą inwestycją w przyszłość: dają konkretne umiejętności absolwentom, kończą się uzyskanie tytułu inżyniera tudzież magistra inżyniera, pozwalają na nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami już w czasie nauki, a przede wszystkim uczą zawodu, który będzie w najbliższym czasie, na pewno bardzo potrzebny społeczeństwu i środowisku. Zatem powiedzmy to jeszcze raz: ucząc się na UMCS planować przestrzeń, planujesz sobie dobrą przyszłość!