Gospodarka przestrzenna, czyli praktyka

gospodarka_przestrzenna
O co chodzi w tych studiach?

Kiedy wpiszemy w wyszukiwarkę systemu rekrutacyjnego UMCS hasło „gospodarka”, wcale nie pojawiają się wyniki dotyczące Wydziału Ekonomicznego, jak mogłoby się wydawać. Pokazuje się „gospodarka przestrzenna”, kierunek prowadzony przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (właśnie!). O co chodzi w tych studiach? Czy mają one coś wspólnego z ekonomią? Tylko pośrednio. Głównym zadaniem tych studiów jest wykształcenie osób gotowych do sprawnego zarządzania przestrzenią, co obejmuje na przykład: wykonywania analizy przestrzennej w skali lokalnej i regionalnej, obsługi oprogramowania do projektowania inżynierskiego, formułowania dokumentów planistycznych czy znajomość procedur administracyjnych.

Praktyka, praktyka i praktyka

Gospodarka przestrzenna I stopnia (inżynierskie) to studia o profilu praktycznym. Mówiąc najprościej, chodzi o to, że ponad połowa zajęć na tym kierunku jest przypisana zajęciom kształtującym praktyczne umiejętności (studia II stopnia, magisterskie, mają profil ogólnoakademicki – czym się różnią jedne od drugich. Jak to wygląda… w praktyce? Studiując gospodarkę przestrzenną na I stopniu odbędziesz aż kilkaset godzin (znowu muszę użyć tego słowa) praktyk zawodowych, a dużo przedmiotów jest prowadzonych przez specjalistów zewnętrznych.

Inżynierka, magisterka

Jak już wspomniałem, studia I stopnia w tym przypadku kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera, czyli „osoby mającej wyższe wykształcenie techniczne” (dlatego trwają aż 3,5 roku). Studia II stopnia, na które rekrutacja zwykle zaczyna się na początku semestru letniego, pozwalają na zostanie magistrem, a właściwie magistrem inżynierem, co jest znaczącym atutem na rynku pracy.

Made in AutoCad, czyli jeszcze raz praktyka

Studiując gospodarkę przestrzenną, będziesz wykorzystywać nowoczesne oprogramowanie do projektowania inżynierskiego (AutoCad), graficznego (np. CorelDraw) i programów środowiska Geograficznych Systemów Informacji. Oczywiście, te studia to nie tylko przedmioty praktyczne – w trakcie nauki zdobędziesz podstawy wiedzy o środowisku, kształtowaniu krajobrazu, zarządzaniu, polityce regionalnej czy ochronie wartości kulturowych. Do tego pakiet zajęć obowiązkowych na niemal wszystkich kierunków studiów (wychowanie fizyczne, język obcy czy wykład ogólnouniwersytecki).

Optymalne warunki rozwoju

Studia to oczywiście nie tylko sama nauka, ale też… życie. Muszę podkreślić, że  nasza uczelnia dba o studenta w wielu aspektach: finansowym (stypendia), zdrowotnym (opieka psychologiczna), mieszkalnym (domy studenckie), kulturalnym (ACKiM Chatka Żaka), zapewnia pomoc osobom z niepełnosprawnościami, a nawet daje możliwość… wzięcia kredytu. Szczegóły znajdziesz na stronie poświęconej sprawom studenckim.

Chciałbym podkreślić jeszcze inny plus tutejszych studiów – możliwość działania w wielu różnorodnych organizacjach studenckich, takich jak Samorząd Studentów czy koła naukowe. Na Wydziale bardzo aktywnie działa koło naukowe dedykowane studentom kierunku gospodarka przestrzenna. Jest to Studenckie Koło Naukowe Planistów „SmartCity”. Zerknijcie by sprawdzić, co robią!

Zaplanuj sobie przyszłość!

Podsumowując mój tekst, muszę stwierdzić, że gospodarka przestrzenna to studia, które są dobrą inwestycją w przyszłość: dają konkretne umiejętności absolwentom, kończą się uzyskanie tytułu inżyniera tudzież magistra inżyniera, pozwalają na nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami już w czasie nauki, a przede wszystkim uczą zawodu, który będzie w najbliższym czasie, na pewno bardzo potrzebny społeczeństwu i środowisku. Zatem powiedzmy to jeszcze raz: ucząc się na UMCS planować przestrzeń, planujesz sobie dobrą przyszłość 😊

Ważne terminy i adresy

Dodatkowa rekrutacja na studia I stopnia trwa do 23 września! (informacje znajdziesz w szczegółowym terminarzu w opisie kierunku). Rekrutacja na studia II stopnia rozpocznie się w lutym 2023 – aby jej nie przegapić, bądź na bieżąco z informacjami z naszego Wydziału